Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Paziņojums par Dvietes upes atjaunošanas tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas cenu aptauju

Rezultāts:

Izvēlētais pretendents: VSIA "MELIORPROJEKTS"
Līgumcena: 12078,00 LVL

 


Sludinājuma teksts:

Latvijas Dabas fonds veic cenu aptauju Eiropas Komisijas finansētā LIFE+ programmas projekta LIFE09NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" vajadzībām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmajai daļai, 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" un "LIFE Kopīgie noteikumi 2009" prasībām.

 

Informatīvais paziņojums

Publicēšanas datums: 9.09.2011.

Iepirkuma līguma priekšmets: Projektā LIFE09NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" plānotās Dvietes upes posma atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana.

Paredzamā līgumcena ar PVN: 17730 EUR (12460,72 LVL ar PVN, 10213,70 LVL bez PVN).

Tehniskā specifikācija

Darba uzdevums: Izstrādāt un atbilstoši LR spēkā esošo normatīvu prasībām saskaņot tehnisko projektu Dvietes upes dabisko meandru atjaunošanai aptuveni 2,4 km garā posmā Dvietes palienes dabas parkā, posmā starp Bebrenes-Dvietes ceļa tiltu un Skuķu ezeru.

Projektējamā upes posma kartes:

Termiņš darbu pabeigšanai: 30.06.2012.

Prasības pretendentam: Pretendentam ir jābūt atbilstoši licencētai un sertificētai organizācijai vai uzņēmumam ar dokumentāli pierādāmu pieredzi līdzīgu hidroloģisko darbu projektēšanā un saskaņošanā.

Pretendenta piedāvājumam jāietver:

1) cenas piedāvājumu, kas ir spēkā vismaz vienu mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas brīža;

2) apliecinājumu, ka pretendents piedāvātas cenas ietvaros un līdz augstāk norādītajam termiņam apņemas veikt visus Dvietes upes atjaunošanas tehniskā projekta izstrādei un saskaņošanai nepieciešamos darbus (uzskaitīt piedāvājumā);

3) izziņa par nodokļu parādu neesamību;

4) pretendenta pieredzes apliecinājumu līdzīgu hidroloģisko darbu projektēšanā un saskaņošanā, un galvenā izpildītāja CV.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta ne vēlāk kā:

16.09.2011. plkst. 17:00
Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona:
Ģirts Strazdiņš
LDF valde
Tālr.: + 371 67830999
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.