Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Paziņojums par cenu aptauju Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības veikšanai

Rezultāts:
Izvēlētais pretendents: SIA "BaltLine Globe"
Līgumcena: 3509,00 EUR

 

Informatīvais paziņojums

Publicēšanas datums: 14.10.2014.
Cenu aptaujas priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu veikšanai.

Darbu izpildes vieta: Ilūkstes novada Bebrenes un Dvietes pagasti.

Darbu izpildes laiks: No līguma parakstīšanas brīža līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31. martam.

Cenu aptaujas priekšmeta apraksts: Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem jāveic Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības darbi 2,3 km garā Dvietes upes posmā projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene"" ietvaros, saskaņā ar VSIA „Meliorprojekts" 2014. gadā izstrādāto un saskaņoto tehnisko projektu, kas paredz šādus darbus un paredzamos darbu apjomus (kopsavilkums):

Nr.
p.k.

Darbu nosaukums

Mērvien.

Mērvien.

daudzums

Sagatavošanas darbi

1.

Trases piketāža un kontūru nospraušana

m

2308

Rakšanas darbi

2.

Gultnes rakšana ar draglaina tipa ekskavatoru, strādājot uz paklājkokiem, rokot līdz 2,0 m zem ūdens

m3

6637

3.

Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā – strādājot uz paklājkokiem un rokot līdz 2,0 m zem ūdens

m3

996

4.

Gultnes aizbērumu veidošana ar buldozeru, grunti pārvietojot līdz 50m tālu

m3

915

5.

Aizbērumu blietēšana ar buldozeru

m2

480

6.

Aizbēruma nogāžu veidošana ar ekskavatoru

m2

104

7.

Ietekošo grāvju galu nostiprinājums ar šķembu bērumu gultnē (h=20cm)

m3

5

Grunts izlīdzināšana

8.

Izraktās grunts izlīdzināšana ar buldozeru, grunti pārvietojot līdz 30m tālumā

m3

5564

Pārbrauktuves – brasla būve

9.

Būvbedres rakšana un grunts izlīdzināšana

m3

131

10.

Ģeotekstila ar ģeorežģi Combigrid 60/60 Q1 ieklāšana

m2

238

11.

Smilts bēruma ierīkošana uz ģeotekstila un ģeorežģa apakšējās kārtas

m3

51

12.

Akmens šķembu Æ 40-70mm bērums virs ģeotekstila – ģeorežģa augšējās kārtas uzbēršana

m3

20

13.

Akmens šķembu Æ 40-70mm bērums uz nogāzēm

m3

18

14.

Laukakmeņu Æ 10-20cm zoba ierīkošana

m3

10

15.

Nogāžu planēšana

m2

100

16.

Ūdens atsūknēšana

m/m

30

Kultūrtehnika

17.

Krūmu sakņu savākšana no atbērtnes joslas un utilizācija

ha

6.55

Ar pilnu tehniskā projekta saturu var iepazīties pasūtītāja birojā, iepriekš piesakot apmeklējumu pasūtītāja kontaktpersonai pa tālruni 29491927. Saskaņā ar Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu tirgus cenas izpētes rezultātiem, būvdarbus laikā līdz 2015. gada 31. martam veiks SIA „FEAS" (līgumcena: 72 396,96 EUR).

Pretendenta piedāvājumā jāietver:
1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums.
2. Būvuzrauga sertifikāta kopija.
3. Darba pieredzi apliecinošs CV ar informāciju par piedalīšanos vismaz divu šīs cenu aptaujas priekšmetam pēc rakstura līdzvērtīgu pakalpojumu izpildē būvuzraugu statusā, norādot pakalpojuma nosaukumu, gadu un pakalpojuma pasūtītāju (visiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 21.10.2014. plkst. 14:00
Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
vai pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Piedāvājumu vērtēšana: Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts noteiktajā laikā saņemts un cenu aptaujas prasībām atbilstošs finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu.

Kontaktpersona:
Edmunds Račinskis
projekta vadītājs
Tālr.: + 371 29491927
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.