Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Paziņojums par krūmu un koku celmu frēzēšanas cenu aptauju

Rezultāts:

Izvēlētais pretendents: SIA „AL&M"
Līgumcena: 26 938,59 EUR par 26,1 ha

Informatīvais paziņojums

Publikācijas datums: 23.01.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets: Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju atjaunošanas vietās Dvietes palienes dabas parkā.

Tehniskā specifikācija

Pasūtījuma priekšmets:

1. Zālāju atjaunošana vismaz 60 ha platībā - pilnīga agrāk nozāģēto koku un krūmu celmu un sakņu iznīcināšana, mehāniski frēzējot līdz 15-20 cm dziļumam.

2. Frēzēšana jāveic ar piemērotu tehniku atsevišķi tikai celmu vietās (nevis vienlaidus visā darbības platībā), un ir pieļaujama vienīgi laika posmā no 1. augusta līdz 31. martam.

3. Darbu veicējam jāgarantē saudzīga attieksme pret augsni un dabisko reljefu dabas parka teritorijā, nodrošinot, ka frēzēšanas darbā izmantotā tehnika neatstāj dziļas risas un nebojā esošo infrastruktūru (aplokus, vārtus, ceļus, gruntsūdens monitoringa akas, zemes īpašumu kupicas), kā arī dabas un kultūrvēstures objektus (zālāju atjaunošanas vietās atstātos kokus, arheoloģisko atradumu vietas u.tml.).

4. Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir 2014. gada 31. marts.

Pasūtījuma pamatojums:

Līdz 2014. gada janvārim LIFE+ projekta DVIETE ietvaros Dvietes palienes dabas parka vidusdaļā veikta krūmu un koku izciršana atklāto zālāju atjaunošanai 88,6 ha platībā (pasākums C.2, 1. attēls). Atjaunoto zālāju uzturēšanai no kokiem un krūmiem atbrīvotās platības iekļautas ganībās, kur visu gadu uzturas dzīvei savvaļas apstākļos piemērotu šķirņu liellopi un 'Konik polski' zirgi (pasākums C.3).

Ganīšanas ietekme uz izcirsto koku un krūmu ataugšanu ir atšķirīga dažādās ganību vietās, gk. atkarībā no reljefa, augsnes sastāva un mitruma apstākļiem. Lai veicinātu zālāju vienmērīgāku un ātrāku atjaunošanos, kā arī lai nodrošinātu turpmākas to uzturēšanas, tostarp arī pļaušanas iespējas, atjaunotajos zālājos vismaz 60 ha platībā nepieciešamas papildu darbības – pilnīga agrāk nozāģēto koku un krūmu celmu un sakņu iznīcināšana ar mehāniskās frēzēšanas palīdzību.


1. attēls. LIFE+ projekta DVIETE atklāto zālāju atjaunošanas platības (ar dzeltenu).

Pretendenta piedāvājumam jāietver:

  • 1. cenas piedāvājumu koku un krūmu celmu un sakņu frēzēšanai EUR/ha, kas ir spēkā vismaz divus mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas brīža, atsevišķi norādot trīs izmaksu likmes uz hektāru, kas būtu piemērojamas atšķirīga celmu lieluma un apauguma biezības apstākļiem pēc šāda dalījuma:

kur:

  • 2. apliecinājumu par kopējo platību (pilnos hektāros), kurā pretendents piedāvātas cenas ietvaros apņemas veikt šajā specifikācijā norādītos darbus laikā no 2014. gada 1. februāra līdz 2014. gada 31. martam.
  • 3. apliecinājumu, ka pretendentam ir atbilstoša pieredze un viss nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums augstāk norādīto darbu veikšanai, precīzi norādot frēzēšanai izmantojamās tehnikas galvenos tehniskos rādītājus (ražotājs, modelis, parametri).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta ne vēlāk kā:

31.01.2014. plkst. 15:00

Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
vai pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona:
Edmunds Račinskis
projekta vadītājs
Tālr.: + 371 29491927
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.