Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Partneri

Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds kā vadošais partneris ir atbildīgs par projekta īstenošanu kopumā un iesaistīts visu projekta pasākumu realizēšanā.

ARK Nature

ARK Nature

ARK Nature organizēs ekspertu vizītes projekta teritorijas izpētei un iesaistīto pušu konsultēšanai (A.1), tā darbinieki regulāri apmeklēs projekta teritoriju, lai instruētu darbu veicējus un novērtētu nepieciešamos uzlabojumus upes atjaunošanas procesā (C.1), plānos ganāmpulka sastāvu un lielumu, izvēlēsies un iepirks ganību dzīvniekus, uzraudzīs un regulēs lopu blīvumu un izvietojumu, būs atbildīgs par lopu veterināro aprūpi, instruēs vietējos darbiniekus un asistēs dzīvnieku aprūpē (C.3), sagatavos publicēšanai apskatu par līdzīgiem upju atjaunošanas projektiem citās Eiropas valstīs (D.2), izstrādās ekskursiju maršrutus un izglītojošus materiālus (D.6), organizēs pieredzes apmaiņas braucienu uz Nīderlandi un piedalīsies pārējo pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā (E.7).

Ilūkstes novada dome

Ilūkstes novada dome

Ilūkstes novada dome vadīs ganību ierīkošanu (C.3), skatu platformas izveidošanu (D.4.), piedalīsies upes dabiskā tecējuma un zālāju atjaunošanas pasākumu īstenošanā (C.1 un C.2), nodrošinās informācijas zīmju uzstādīšanu (D.5), piedalīsies ekspozīcijas sagatavošanā Dvietes palienes informācijas centrā „Gulbji” (D.6) un piedalīsies semināru organizēšanā (D.7).

Elm Media

Elm Media

Elm Media vadīs pastāvīgās ekspozīcijas izveidi Dvietes palienes informācijas centrā „Gulbji” (D.6), sagatavos dokumentālo filmu par Dvietes palieni un projekta aktivitātēm, kā arī skaņu ierakstus ar Dvietes palienes dabas skaņām (D.8).

Vides Risinājumu institūts

Vides Risinājumu institūts

Vides risinājumu institūts izstrādās jaunu metodi griezes biotopu klasifikācijai un sastopamības modelēšanai (C.4), balstoties uz attālo izpēti (aerofotogrāfēšanu).

end faq