Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Dvietes projekts radio raidījumos

Saistībā ar LIFE programmas 20. gadskārtas atzīmēšanu Dvietes palienes dabas parkā 8. jūnijā, informācija par Dvietes palieni, LIFE programmu un Dvietes LIFE+ projektu aizvadītā mēneša laikā ir izskanējusi vairākos Latvijas radio (LR) raidījumos.

LR1 raidījumā „Zināmais nezināmajā" 22.06. Anitra Tooma intervēja Dvietes LIFE+ projekta vadītāju Edmundu Račinski par projekta teritoriju, tā priekšvēsturi, palienes putniem, biotopu atjaunošanas pasākumiem LIFE+ projekta ietvaros un palienes nozīmi Daugavas ūdeņu uzkrāšanā. Raidījumā tika atskaņotas arī 8. jūnijā Dvietes palienē tapušās intervijas ar Ilonu Mendziņu (VARAM) par LIFE programmas finansējumu dabas aizsardzības projektiem Latvijā un ar Benitu Štrausu (Ilūkstes novada pašvaldība) par Dvietes palienes dabu, apsaimniekošanas vēsturi un LIFE+ projekta norisi.

LR1 raidījumā „Kustoņu pasaule" 24.06. Edmunds Račinskis stāstīja par vairākām Dvietes palienes pļavu putnu sugām – griezi, ķikutu un mērkaziņu.

LR4 raidījumu ciklā "Noasa šķirsts" (krievu val.) pavisam plānoti četri ar Dvietes palieni un LIFE+ projektu saistīti raidījumi. 24. jūnijā izskanēja intervija ar Latvijas Dabas fonda valdi Ģirtu Strazdiņu, kurā runāts par LIFE programmas nozīmi dabas aizsardzībā, Latvijas Dabas fonda līdzšinējiem LIFE projektiem, kā arī Dvietes LIFE+ projektā plānotajiem un jau īstenotajiem pasākumiem.

8. jūlija raidījumā Benita Štrausa stāstīja par bebru lomu dabā un cilvēka dzīvē, 15. jūlijā tika atskaņota intervija ar Jolantu Bāru no Daugavpils Universitātes par aizsargājamām vaboļu sugām, kas tiek pētītas un kuru dzīvotnes apsaimniekotas LIFE+ projektā EREMITA MEADOWS, savukārt 29. jūlija raidījumā - intervija ar Dvietes LIFE+ projekta vadītāju Edmundu Račinski par projekta „karoga" sugu - griezi.

Informācija par Dvietes LIFE+ projektu būs pieejama arī drukātā veidā – fotostāsts par Dvietes LIFE+ projektu ir sagatavots nākamajam žurnāla „Vides Vēstis" numuram.

Ilze Priedniece

05.07.2012.
Papildināts 01.08.2012