Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē

2012. gada maijā apritēja 20 gadu, kopš izveidota Eiropas Komisijas LIFE programma un pieņemta Biotopu direktīva. 8. jūnijā Dvietes LIFE+ projekts aicināja iesaistīto valsts institūciju, citu Latvijas LIFE+ projektu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus atzīmēt šo notikumu Dvietes palienes dabas parkā.

Pasākums, kuru vadīja Andris Klepers (Vidzemes Augstskola), sākās ar dabas parka „Dvietes paliene" informācijas centra iepazīšanu „Gulbju" mājās Benitas Štrausas (Ilūkstes novada dome) vadībā. Ziņojumu par LIFE programmas vēsturi un ieguldījumu dabas aizsardzībā klātesošajiem sniedza Ilona Mendziņa (VARAM), par Latvijas Dabas fonda īstenotajiem LIFE projektiem pastāstīja Ģirts Strazdiņš (LDF) un ar Dvietes LIFE+ projektu iepazīstināja Edmunds Račinskis. Informāciju par LIFE+ projektu EREMITA MEADOWS sniedza tā vadītāja Jolanta Bāra.

Pēc vakariņām caur palienes pļavās ierīkotajām zirgu un liellopu ganībām pasākuma dalībnieki devās uz putnu vērošanas torni, lai aplūkotu ainavu no augstāka skatu punkta un pavērotu palienes putnus. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja redzēt vienu no raksturīgākajiem Dvietes palienes aizsargājamiem augiem – Sibīrijas skalbi. Daugavpils Universitātes entomologi demonstrēja dažādus pļavās noķertos kukaiņus. Pēc saules rieta sekoja otrs, īsāks pārgājiens, lai klausītos nakts skaņās - griezes, ķikuta un dažādu ķauķu dziesmās.

Pasākumā piedalījās pavisam 27 cilvēki, tajā skaitā žurnālistes Anitra Tooma („Vides Vēstis", LR1), Zane Lāce (LR1) un Lidija Čera (LR4).

Ilze Priedniece

11.06.2012.