Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

"CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē

19. un 20. maijā astoņās Latvijas vietās, tajā skaitā Dvietes palienes dabas parkā, notika CEMEX sponsorētās „Torņu cīņas", kurās putnu vērotāju komandas sacentās par iespējami lielāka putnu sugu skaita novērošanu no viena putnu torņa 24 stundu garumā. Šādas sacensības ir populāras daudzviet pasaulē, Latvijā tās notika jau devīto gadu. Dvietes palienes tornis sacensībās piedalījās trešo reizi.

 

Šogad Dvietes palienes dabas parka torni izlozēja komanda "M-ērgļi" Māra Strazda, Jāņa Ķuzes, Viestura Vintuļa un Pētera Strautiņa sastāvā. Komanda tornī pavadīja 24 stundas no 13:35 19. maijā līdz šim pašam laikam 20. maijā, trijiem no komandas pavadot tornī arī nakti. Kopā tika "oficiāli" novērotas 87 putnu sugas, vēl četras redzētās sugas pēc torņu cīņu noteikumiem palika ārpus saraksta.

Kaut arī no putnu sugām nebija nekādu lielu pārsteigumu, tomēr vērošana, kā parasti, bija interesanta un spraiga. Tā kā Dvietē lielie pali bija atkāpušies tikai pirms nedēļas, Skuķu ezera niedrājā tikpat kā nebija niedrāju putnu – tikai pirmās dienas pašā vakarā ar grūtībām sarakstā nonāca niedru stērste, bet niedru strazds un Seivi ķauķis vispār netika manīti! Toties priecēja vairākas citas sugas, piemēram, melnais stārķis, kurš komandai vēl ne vienā no sacensībām nebija rādījies tik bieži un regulāros intervālos – vismaz vienu stārķi varēja novērot turpat katru stundu. Arī vairākas pīļu sugas demonstrēja savus riesta tērpus turpat netālu no torņa visu sacensību laiku. Un vakarā torņa tuvumā svilpoja vismaz 3 ormanīši, sacenšoties ar dažādiem riestojošiem abiniekiem. Par interesantāko putnu novērojumu tika atzīts melnkakla dūkuru pāris ar teritoriālu uzvedību – šim tornim jauns novērojums un jauna vieta arī šai sugai Latvijā.

Viesturs Vintulis

23.05.2012.