Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Atskats uz pavasara paliem

Pavasara pali Daugavas vidustecē sākās marta vidū ar pakāpenisku ūdens līmeņa celšanos un ledus segas sairšanu. Ledus iešana izraisīja straujāku ūdens līmeņa celšanos Daugavā pie Vaikuļāniem 23.-24. martā, kam nākamajās dienās sekoja īslaicīgs kritums. Līmeņa celšanās atsākās 27. martā un turpinājās līdz pat 3. aprīlim, kad sāka applūst arī Dvietes palienes zemākās vietas. Pirmā palu viļņa maksimālais augstums Daugavā pie Vakuļāniem sasniedza 88,2 m v.j.l., bet Dvietes palienē pie dabas parka informācijas centra "Gulbju" mājām - aptuveni 87,7 m v.j.l. Rezultātā applūda lielākā daļa ziemā ierīkoto gruntsūdens līmeņa monitoringa aku.

Iestājoties aukstākam laikam un samazinoties sniega kušanas intensitātei, 4. aprīlī ūdens līmenis Daugavā pie Vaikuļāniem sāka kristies un turpmāko 10 dienu laikā pazeminājās par aptuveni 0,7-0,8 m, minimumu sasniedzot 13.-14. aprīlī.

Aprīļa vidū, Daugavas baseina augšgalā (Valdaja augstienē) atsākoties straujākai sniega kušanai, ūdens līmenis Daugavā un Dvietes palienē no jauna cēlās un 28. aprīlī sasniedza sezonas kulmināciju. Šis vilnis bija aptuveni 2 m augstāks par pirmo un tā absolūtais augstums 28. aprīlī Daugavā pie Vaikuļāniem sasniedza 90,4 m v.j.l., savukārt Dvietes palienē sasniedza aptuveni 89,8 m v.j.l. Šāds palu līmenis turpināja pastāvēt vairākas dienas, un tikai pašās aprīļa beigās sākās izteikta līmeņa pazemināšanās gan Daugavā, gan Dvietes palienē.

Kopumā jāsecina, ka pavasara palu gaita Daugavā un Dvietes palienē šogad izcēlās ar diviem izteiktiem palu viļņiem, kuri sekoja viens otram ar trīs nedēļu starpību. Mainīgo laika apstākļu dēļ pavasara palu kulminācija bija vērojama divas nedēļas vēlāk nekā parasti, taču ūdens līmeņa maksimums bija tuvs daudzgadīgajam vidējam palu līmenim šajā teritorijā.

Dāvis Gruberts

11.05.2012.