Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Atgriezušās griezes

Dvietes palienē, laukos pie Viesītes 9. maija vakarā dzirdēta pirmā grieze šopavasar LIFE+ projekta teritorijā. Pēc interneta vietnes www.latvijasputni.lv ziņām, dažās citās vietās Latvijā pirmās griezes šogad manītas jau 3. un 4. maijā. Grieze ir gājputns, kas ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, un atriežas savās ligzdošanas vietās Eiropā samērā vēlu pavasarī, Latvijā parasti maija sākumā.

Dvietes palienes dabas parks ir viena no nozīmīgākajām griežu ligzdošanas vietām Latvijā un Eiropā. Pēc agrākajām aplēsēm šeit ligzdo 40-100 pāri griežu. Precīzāks skaita vērtējums gaidāms, apstrādājot LIFE+ projekta ietvaros veikto griežu uzskaišu rezultātus. Grieze ir LIFE+ projekta DVIETE „karoga” jeb mērķa suga. Radot tās ligzdošanai piemērotus apstākļus, labumu gūs arī citas aizsargājamas pļavu putnu un augu sugas.

Projekta darbības teritorijā, dabas parka šaurākajā un ar krūmiem visvairāk aizaugušajā posmā starp Bebrenes – Dvietes ceļa tiltu un Skuķu ezeru griezēm pēdējā laikā arvien vairāk pietrūka piemērotu dzīvesvietu. Pagājušajā ziemā LIFE projekta ietvaros veiktās krūmu ciršanas rezultātā atklātās platības šajā vietā ir ievērojami palielinājušās, līdz ar to varam cerēt uz griežu atgriešanos arī šeit. Griežu skaitam projekta vietā visā projekta laikā sekosim ar īpaši šai sugai rīkotu uzskaišu palīdzību.

Pirmās uzskaites LIFE+ projekta DVIETE griežu monitoringa ietvaros 2011. gada vasarā projekta uzdevumā veica Latvijas Ornitoloģijas biedrība, uzskaitot griezes divos maršrutos projekta teritorijā un piecos maršrutos ārpus tās (tajos uzskaites tikušas veiktas arī no 2006. līdz 2009. gadam). Uzskaites turpināsies visu projekta laiku, lai novērtētu griežu skaita un izvietojuma izmaiņas projekta teritorijā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmē. Pieci maršruti ārpus projekta teritorijas Dvietes palienes dabas parkā paredzēti kontroles datu ieguvei – tie dos priekšstatu par griezes populācijas izmaiņu tendencēm dabas parkā kopumā.

Papildus tam 2011. gadā 10 maršrutos, kas izveidoti, lai aptvertu visu Dvietes palienes dabas parka griežu populāciju, uzskaites veica Vides risinājumu institūts. Tas bija nepieciešams biotopus raksturojošo datu savietošanai ar griežu teritoriju izvietojumu dabas parkā, lai izveidotu griezes biotopu modeli.

Ilze Priedniece, Edmunds Račinskis

10.05.2012.