Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Noslēdzies LVAF finansētais projekts

Latvijas Dabas fonds no 2016. gada 6. jūnija līdz 2017. gada 31. janvārim īstenoja LVAF finansētu projektu „Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā „Dvietes paliene"". Projekta mērķis bija turpināt novērtēt LIFE+ projektā „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (2010-2015) veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz griežu populāciju un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

LVAF projekta ietvaros tika skaitītas griezes LIFE+ projekta teritorijā un kontroles maršrutos divas reizes ligzdošanas sezonā. 2016. gada vasarā uzskaitīts mazāk griežu nekā iepriekšējā gadā, ko varētu skaidrot ar vēlāku pļauju dabas parka tuvumā 2017. gadā, kā rezultātā palienē nebija patvērušās nesekmīgi ligzdojušās griezes no apkārtnes.

Projekta ietvaros tika veikti zālāju apsaimniekošanas pasākumi – krūmu atvašu pļaušana 24 ha platībā un celmu zāģēšana ap 2 ha platībā, kā arī atsevišķu ganību žoga posmu atjaunošana ap 2 km garumā.

2016. gada 6. jūlijā Dvietes palienē notika seminārs ar diskusiju par lauku atbalsta maksājumiem bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanā ar zālāju ekspertu, Lauku atbalsta dienesta pārstāvju un zemes īpašnieku piedalīšanos. Semināra rekomendācijas tika izmantotas Dabas aizsardzības pārvaldes projektā „NAT-PROGRAMME”, lai veicinātu dažādu iesaistīto institūciju vienotu skatījumu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanā.

Ilze Priedniece

17.02.2017.