Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Notikusi Vides klases nodarbība par putniem

27. septembrī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" notika Eiropas putnu vērošanas dienām veltīta Vides klases nodarbība, ko vadīja Latvijas Ornitoloģijas biedrības dalībniece Lelde Uškure.

Ir pienācis rudens un daudzu sugu putni ir devušies savā ceļā uz siltajām zemēm. Lektore Lelde iepazīstināja ar putnu sugām Latvijā, to dzīves ritmu, putnu viltībām un piedzīvojumiem. Iepazinām dažādus dzeņus, zīlītes, pūces, stārķus (arī melno) un citus putnus. Vairāk uzzinājām par Latvijas mazāko pūcīti – apodziņu.

Katrs nodarbības dalībnieks varēja izkrāsot savu putnu mandalu, izpausties krāsu priekā un rast draudzīgu vidi sev apkārt.

Laima Cibiņa,
Bebrenes VP vidusskolas ekotūrisma specialitātes izglītojamā