Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Seminārs par zālāju apsaimniekošanu

Zemes īpašnieki un citi interesenti ir laipni aicināti uz semināru "Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē" 6. jūlijā plkst. 10:00 Bebrenē, Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā "Gulbji" (ierašanās no 9:30). Seminārs plānots, lai veicinātu sadarbību un diskusijas starp zemes īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalītos pieredzē, apspriestu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta saņemšanas problēmsituācijas un meklētu iespējamos risinājumus.

Seminārs tiek organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projekta  "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"" (2016) ietvaros.

Dienas kārtība:

9:30-10:00 Ierašanās, kafija un uzkodas

10:00-10:05 Semināra atklāšana (Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonds)

10:05-10:20 Īss ieskats līdzšinējā pieredzē BVZ apsaimniekošanā Dvietes palienē (Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonds)

10:20-12:00 Pieredze BVZ apsaimniekošanā konkrētās saimniecībās (zemes īpašnieki)

12:00-12:20 Atskats uz pirmo jaunā LAP (2014-2020) atbalsta perioda gadu (Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienests)

12:20-12:40 Jautājumi, diskusijas

12:40-13:10 Pusdienas

13:10-15:00 Piemēru apskate dabā, diskusiju turpinājums

15:00-15:30 Semināra noslēgums, secinājumi

15:30 Kafija un uzkodas, mājupceļš

 

Ilze Priedniece

29.06.2016.