Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Dabas parka pavasara vēstneši

Līdz ar gājputniem Dvietes palienes dabas parka takās atgriežas tūristi. Saulainā 2. marta pēcpusdienā kā pirmie savvaļas govis un zirgus šogad vēroja Bebrenes veterinārmedicīnas kursa audzēkņi un profesionālās pilnveides – mākslīgās apsēklošanas tehniķu kursu dalībnieki.

Putnu salas “Gulbjos“ mūs laipni sagaidīja Benita Štrausa, iepazīstināja ar dabas parka izveides vēsturi un paveiktajiem darbiem upes līkumu atjaunošanā. Jau vairāk nekā 10 gadus palieņu pļavas ir “neliela paradīze” lielajiem zālēdājiem – savvaļas govīm un zirgiem.

Netālajā aplokā pie siena ruļļiem gremoja neliels bariņš govju ar iespaidīgiem ragiem. Gide pastāstīja par likumiem ganāmpulkā un, ievērojot piesardzību, drīkstēja nedaudz pietuvoties dzīvniekiem. Tāpat nedaudz tālāk, citā aplokā savus sānus saulītē sildīja zirgu pulciņš. Te valda citi likumi un robežas ir iespaidīgi apzīmētas. Par tūristu bariņu ieinteresējās daži ērzeļi, bet ķēves ar dūšīgiem vēderiem noskatījās dīvainajos cilvēkos. Ķēvēm citas rūpes – gaidāmi piedzimstam šā gada pirmie kumeliņi. Pēc nelielās pastaigas iepazināmies ar bebra dzīves noslēpumiem un saimnieces mūs pacienāja ar siltu tēju un ievārījumu.

Paldies visiem, kas piedalījās ekskursijā un pavadīja pēcpusdienu, vērojot dabas parka dzīvi.

Anda Vaļuka un Ērika Purple, Bebrenes vispārizglītojošas un profesionālās vidusskolas skolotājas