Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē

No 15. līdz 17. jūnijam Dvietes palieni pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja LIFE+ projekta LIFE13 NAT/PL/000050 „Hidroloģiskā sistēmas atjaunošana Bebžas ielejas vidusposmā, 2. fāze" („Restoration of hydrological system in the Middle Basin of the Biebrza Valley. Phase II") grupa no Polijas.

Pasākums sākās 15. jūnija vakarā ar iepazīšanos, kopīgām vakariņām un nelielu pastaigu Dvietes palienē, apskatot palienes augāju un klausoties ķikutu riesta dziesmās.

16. jūnija priekšpusdiena tika pavadīta dabas parka informācijas centrā „Gulbju” mājās, kur informāciju par LIFE+ projekta DVIETE pasākumiem sniedza Edmunds Račinskis un Ilze Priedniece. Pēc tam par LIFE+ projektu LIFE11 NAT/LV/000371 „NAT-PROGRAMME”, kā arī dabisko pļavu stāvokli Latvijā un to apsaimniekošanas problēmām stāstīja Agnese Priede no Dabas aizsardzības pārvaldes. Tad vārds tika dots viesiem - Adams Bernatovičs (Adam Bernatowicz) pastāstīja par Bebžas ielejas hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbiem savā vadītajā projektā.

Pēc pusdienām pasākuma dalībnieki apmeklēja atjaunotos Dvietes upes līkumus un atklāto zālāju  platības upes labajā krastā, lielāko taisnotās upes aizdambējumu ūdens novirzīšanai atjaunotajā gultnē, kā arī putnu vērošanas torni, turpinot diskusijas par palieņu atjaunošanu un uzturēšanu. Vēlāk vakarā informācijas centrā dalībnieki skatījās Latvijas un Polijas dabas filmas.

17. jūnijā pieredzes apmaiņas pasākums noslēdzās ar ekskursiju Dvietes upes kreisajā krastā, kur tika apmeklēts Zariņu salas putnu vērošanas tornis un spriests par iespējamiem Skuķu ezera atjaunošanas pasākumiem, kā arī apskatīts atjaunotais upes posms pie Zariņu salas.

Pasākumā kopumā piedalījās 14 cilvēki - Dvietes un Bebžas LIFE+ projektu grupas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Universitātes un Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvji.

Palieņu atjaunošanas problēmas Latvijā un Polijā ir samērā līdzīgas, abas puses bija gandarītas par pasākumā gūtajām zināšanām.

Līdzība ir arī vietvārdos - gan vārds „Bebrene”, gan „Bebža” ir cēlies no vārda „bebrs”.

Ilze Priedniece

26.06.2015.