Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe

Atzīmējot Natura 2000 dienu, 21. maijā Bebrenē notika seminārs, kurā Dvietes LIFE projekta grupa iepazīstināja ar paveiktajiem Dvietes palienes atjaunošanas darbiem un notika simboliska atjaunotās Dvietes upes vēsturiskās gultnes atklāšana.

Seminārā piedalījās 39 cilvēki – Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, projekta partneru – Ilūkstes novada pašvaldības, ARK Nature, Vides risinājumu institūta un Elm Media pārstāvji, studenti no Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi, LIFE projektu „FOR-REST" un „HYDROPLAN" pārstāvji, zemes īpašnieki un vietējie iedzīvotāji, kā arī citi interesenti.

Seminārs sākās ar Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas un Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājas Benitas Štrausas uzrunām. Projekta vadītājs Edmunds Račinskis sniedza prezentāciju par Dvietes LIFE projektā īstenotajiem palienes atjaunošanas darbiem, savukārt LIFE projekta „HYDROPLAN” pārstāvis Jānis Ķuze dalījās pieredzē par pirmo upes līkumainās gultnes atjaunošanu Latvijā - Slampes upes izlīkumošanu Ķemeru nacionālajā parkā 2005. gadā.

Pēc pusdienām semināra dalībnieki devās pārgājienā uz Dvietes palieni, kur tika simboliski atklāta Dvietes upe, pārgriežot lentu un dziesmas „Strauja, strauja upe tecēj’” pavadījumā palaižot pa straumi no niedrēm veidotas latviskās zīmes. Semināra dalībnieki varēja aplūkot atjaunotos Dvietes līkumus, no krūmiem atbrīvotās palienes pļavas un ‘Konik’ zirgu ganāmpulku, kas nodrošina atjaunoto pļavu neaizaugšanu.

Ilze Priedniece

25.05.2015.