Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī

Šogad vasara Dvietes palienē bija nokrišņiem bagātāka, nekā 2013. gadā. Līdz ar to vasaras-rudens periodā gruntsūdens līmenis bija nedaudz augstāks un mainīgāks.

Pēc rekordzemajiem pavasara paliem, kuri kulmināciju sasniedza marta beigās, Dvietes palienē iestājās ilgstošs mazūdens periods, kam līdz pat jūlija beigām bija raksturīga vidējo ūdens līmeņu pazemināšanās vienlaicīgi visos monitoringa urbumos. Laiku pa laikam nokrišņu ietekmē ūdens līmeņi Dvietes palienē no jauna īslaicīgi palielinājās (piemēram, jūlija otrajā dekādē), daļēji appludinot zemāk novietotos monitoringa urbumus. Tomēr līdz pat oktobrim būtisks ūdens līmeņa pieaugums notika novērots.

Oktobra otrajā dekādē, palielinoties nokrišņu daudzumam Dvietes sateces baseinā, upe no jauna izgāja no krastiem un appludināja vairākus desmitus metru platu joslu vecupes labajā krastā iepretim Putnu salai. Daži zemāk novietotie urbumi 1-2 nedēļas atradās zem ūdens. Pēc tam ūdens līmeņi Dvietes palienē no jauna pazeminājās. Maksimālais ūdens līmenis 2014. gada rudens plūdos bija tieši tāds pats, kā šī gada pavasara palos (ap 86.8 m v.j.l.).

Apkopojot 2014. gadā līdz šim veikto novērojumu rezultātus, redzams, ka vislielākās gruntsūdens līmeņa absolūtā augstuma izmaiņas bija raksturīgas augstāk virs palienes novietotajiem urbumiem Nr. 1-4. Atšķirībā no diviem iepriekšējiem gadiem šie urbumi šogad nav ne reizes applūduši. Savukārt tuvāk Dvietes vecupei gruntsūdeņu līmeņa svārstības ir bijušas divreiz mazākas, un pašas zemākās vietas palienē (urbumi Nr.10-15) bija pakļautas īslaicīgai palu un plūdu ūdeņu ietekmei arī šogad.

Dāvis Gruberts

06.11.2014.

Ūdens līmeņi Dvietes palienē pie Bebrenes pagasta Putnu salas atsevišķos monitoringa urbumos 2012.-2014. gadā

 

Gruntsūdens līmeņu absolūtā augstuma izmaiņas monitoringa urbumos Dvietes palienē 2014. gadā