Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu

Šī gada 28. maijā Dvietes palienes dabas parkā, Bebrenes pagasta Putnu salas "Gulbjos" notika Vides klases nodarbība, kurā ziņojumu par dabisko ganīšanu sniedza Jans van der Veins (Jan van der Veen) no ARK Fonda (Nīderlande). Lektors klausītājus iepazīstināja ar dabiskās ganīšanas ideju, zālāju noganīšanu dabas aizsardzības mērķiem un tās vēsturi Eiropā un Latvijā. J. Van der Veins stāstīja par zālāju noganīšanai piemērotu zirgu un liellopu šķirņu izvēli un to selekciju ar mērķi iegūt dzīvei savvaļā vai pussavvaļā piemērotas, senajām savvaļas sugām līdzīgākas šķirnes, kā arī par dzīvnieku baru sociālo struktūru, uzvedību un bara locekļu savstarpējām attiecībām.

Pēc pusdienām Vides klases dalībnieki devās ekskursijā pa Dvietes palienes ganībām Dvietes upes labajā krastā, aplūkojot ganību dzīvniekus klātienē. Liellopu ganāmpulks, kas parasti izvairās no cilvēku klātbūtnes, ļāva sevi aplūkot neparasti tuvu. Bija iespējams vērot arī ‘Konik’ zirgu savstarpējo attiecību izpausmes. Zirgu un liellopu tuvumā uzturējās baltie stārķi, jo lopu klātbūtne tiem rada labākas barošanās iespējas.

Nodarbību organizēja Dvietes palienes Vides klase LIFE+ projekta DVIETE ietvaros, tajā piedalījās 22 cilvēki.

Ilze Priedniece

02.06.2014.