Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu

Visi interesenti ir laipni aicināti piedalīties Vides klases nodarbībā šī gada 28. maijā plkst. 10:00 Dvietes palienes dabas parkā, Bebrenes pagasta Putnu salas "Gulbjos", kur par dabiskās ganīšanas ideju un nozīmi stāstīs un ekskursiju palienes ganībās vadīs Jans van der Veins (Jan van der Veen) no ARK Fonda (Nīderlande). Lūdzam ierasties dabā iešanai un laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos! Nodarbību organizē Dvietes palienes Vides klase LIFE+ projekta DVIETE ietvaros.