Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Celmu frēzēšana

Viens no galvenajiem Dvietes LIFE+ projekta pasākumiem ir atjaunot un uzturēt klajas, griezēm un citiem pļavu putniem piemērotas zālāju platības. Tā kā nocirsto krūmu un koku celmi apgrūtina zālāju apsaimniekošanu, it īpaši pļaušanu, un ganību dzīvnieku ietekme uz nocirsto krūmu atvašu ataugšanu ir ļoti nevienmērīga, projekta ietvaros tiek veikta celmu frēzēšana. Tā plānota tajās atjaunoto zālāju platībās, kur celmu ir daudz, tie ir lieli un augsti, un ganību dzīvnieki nepietiekami ierobežo atvašu ataugšanu.

Janvāra beigās Latvijas Dabas fonds veica cenu aptauju un atbilstoši tās rezultātiem izvēlējās frēzēšanas darbu veicēju - SIA „AL&M” no Ilūkstes novada. Frēzēšanas darbus Dvietes upes kreisajā krastā SIA „AL&M” sāka februāra beigās un turpinās līdz marta beigām, kad visi zālāju atjaunošanas darbi tiks pārtraukti līdz ar putnu ligzdošanas sezonas sākumu. Darbi atkal atsāksies vasaras beigās - rudenī.

Frēzēšanas gaitā agrāk nozāģēto koku un krūmu celmi un saknes ar šim nolūkam paredzētu tehniku tiek mehāniski sasmalcinātas virs zemes un līdz dažu centimetru dziļumam augsnē.

Kopējā atjaunojamo zālāju platība Dvietes palienes dabas parkā, kurā plānots veikt krūmu frēzēšanu, ir ap 60 hektāru. Pirmais līgums ar darbu veicēju ir noslēgts par 26 ha lielu platību.

Ilze Priedniece

19.03.2014.

Celmu frēzēšana (©L.Goba/Elm Media 13.03.2014.)