Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Zālāju noganīšana Dvietes palienē

Ganības zālāju uzturēšanai Dvietes palienē pastāv jau kopš 2006. gada, kad Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dvietes senlejas pagastu apvienību un ARK Nature īstenoja Vogelbescherming Nederland atbalstītu projektu noganīšanas uzsākšanai daļā Dvietes palienes zālāju. Šī projekta ietvaros tika iepirkti 22 'Konik' zirgi un 18 liellopi, izveidoti divi ganību aploki kopumā 168 ha platībā.

LIFE+ projekta sākumā, 2011. gada janvārī Dvietes palienē, pateicoties dabiskajam pieaugumam, ganījās jau 46 zirgi un 56 liellopi. Projekta ietvaros bija plānota ganību teritorijas paplašināšana, un šim nolūkam 2012. gada septembrī Nīderlandē tika iepirkti 39 'Konik' zirgi un 31 liellops. Jaunatvestie zirgi tika ielaisti jaunā 85 ha lielā ganību aplokā Dvietes upes kreisajā krastā pie Zariņu salas, savukārt liellopi piebiedrojās jau esošajam ganāmpulkam upes labajā krastā pie Putnu salas. Putnu salas aploks projekta ietvaros ir paplašināts par 28 ha. Pēc ganību dzīvnieku iepirkšanas palieņu zālājus noganīja 99 zirgi (ieskaitot kumeļus) un 105 liellopi (ieskaitot teļus).

Šobrīd Dvietes palienē ap 350 ha platībā ganās 106 zirgi un 100 liellopi - 56 zirgi un 71 liellops (16 buļļi, 55 govis un teles) Putnu salas aplokā un 50 zirgi un 29 liellopi (6 buļļi, 23 govis un teles) Zariņu salas aplokā.

Dzīvnieki visu gadu pavada zem klajas debess, tādējādi būtiski aizkavējot zālāju aizaugšanu ar krūmiem un kokiem. Ziemā dzīvnieki tiek papildus piebaroti ar sienu.

Pastāvīgi augošais dzīvnieku skaits Dvietes palienes pļavu noganīšanai šobrīd ir uzskatāms par vairāk nekā pietiekamu, tādēļ projekta partneris ARK Nature daļa jauno dzīvnieku pārvieto uz citām zālāju noganīšanas teritorijām. 2014. gada janvārī no Dvietes palienes uz Vietalvas pagasta “Dambīšiem” Pļaviņu novadā aizceļoja 6 zirgi. Iespējams, ka Dvietes ganāmpuka dzīvnieki veidos arī daļu no 50 zirgu lielā ganāmpulka, kuru rudenī plānots pārvest no Latvijas uz Slovākiju (Austrumkarpatiem).

Ilze Priedniece

11.03.2014.