Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Lūgums ziedot siena iegādei

Dvietes palienes ganāmpulkam – 'Konik' zirgiem un liellopiem, kas uztur atklātu palienes ainavu, ziemā būs nepieciešams atbalsts – papildus barība. Tādēļ lūdzam ikvienu, kam ir tāda iespēja, palīdzēt lopiem pārziemot, ziedojot kaut nelielu naudas summu siena iegādei!

Lūdzam pārskaitīt ziedojumus uz šādu kontu:

 

Biedrība „Dvietes senlejas pagastu apvienība”

Reģ. nr. 40008076738

AS Swedbank

Konts: LV53HABA0551031978799

Kods: HABA LV22