Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk

Dvietes LIFE+ projekta ietvaros Latvijas Ornitoloģijas biedrība kopš 2011. gada veic griežu un citu naktsputnu uzskaites divos maršrutos Dvietes LIFE+ projekta teritorijā, kā arī piecos maršrutos citās Dvietes palienes dabas parka vietās, kur uzskaites jau notikušas arī pirms projekta - kopš 2006. gada.

Pavisam kopš 2006. gada Dvietes palienes dabas parkā uzskaitītas 22 naktī aktīvo putnu sugas. Sešām no tām vai nu dabas parkā kopumā, vai arī LIFE+ projekta teritorijā novērotas statistiski būtiskas populāciju pārmaiņu tendences. Projekta teritorijā, kur notiek pļavu atjaunošanas darbi, izcērtot krūmus un kokus, novērots griezes populācijas pieaugums, savukārt krūmu putnu – lakstīgalas, kārklu ķauķa un krūmu ķauķa – populācijas sarukušas.

Kaut gan griežu populācijas pieaugums novērots tikai projekta teritorijā, bet ne dabas parkā kopumā, eksperti norāda, ka jāņem vērā nelielais projekta teritorijā ievākto datu apjoms, tādēļ drošus secinājumus par LIFE+ projekta pasākumu ietekmi uz ligzdojošo griežu skaitu vēl izdarīt nevar.

Pilns pārskata teksts atrodams šeit.

Ilze Priedniece

04.11.2013.