Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis

2013. gada 28. augustā dabas parkā „Dvietes paliene" notika seminārs „Labie piemēri īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā un sabiedrības izglītošanā dabas parkā Dvietes paliene", kurā Dvietes LIFE+ projektu pārstāvēja Ilze Priedniece (Latvijas Dabas fonds).

Dvietes palienes informācijas centrā Putnu salas „Gulbjos" semināra dalībnieki noklausījās vairākas prezentācijas - biedrības „Dvietes senlejas pagastu apvienība" pārstāve Benita Štrausa dalījās pieredzē par dabas parka apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu, Ilze Priedniece informēja par paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem Dvietes LIFE+ projektā, LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS vadītāja Jolanta Bāra – par EREMITA MEADOWS projekta pasākumiem, uzsverot Dvietes palienē paveikto. Semināra noslēgumā par ES Kohēzijas fonda projektā „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" izdarīto un turpmākajām iecerēm stāstīja projekta koordinators Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas tūrisma infrastruktūras departamenta direktors Valērijs Seilis.

Pēc nelielām diskusijām un pusdienām semināra dalībnieki devās uz Skuķu ezera ziemeļu krastu (Dvietes pagastu), kurā tika atklāts putnu vērošanas tornis, kas uzbūvēts ES Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros. No torņa labi pārskatāms Skuķu ezers, it īpaši tā tuvumā esošās nelielās mazūdens periodā saglabājušās atklātā ūdens platības, kas palielina šī torņa vērtību putnu vērošanā. No torņa apskatāmi arī Dvietes LIFE+ projektā atjaunotie atklātie zālāji Skuķu ezera ziemeļu krastā.

Ilze Priedniece
02.09.2013.