Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā

LIFE+ DVIETE projekta vadītājs Edmunds Račinskis no 9. līdz 14. jūnijam piedalījās LIFE+ projekta HYDROPLAN pieredzes apmaiņas braucienā uz mitrāju atjaunošanas vietām Vācijā un Beļģijā. 16 dalībnieku lielajā delegācijā Latvijas Dabas fondu pārstāvēja arī biotopu eksperts Viesturs Lārmanis. Pavisam brauciena laikā tika apmeklētas septiņas galvenokārt LIFE projektu teritorijas - augsto purvu un upju palieņu atjaunošanas vietas Vācijā, tās visblīvāk apdzīvotajā pavalstī Ziemeļreinā-Vestfālenē, 13. jūnija pēcpusdienā viesojoties arī augsto purvu atjaunošanas vietās Beļģijā, pie pašas Vācijas robežas.

Visu septiņu mitrāju atjaunošanas projektu vietās dalībnieki uzklausīja prezentācijas un projektu īstenotāju vadībā apmeklēja teritorijas dabā:

  • Augstā purva atjaunošana Grosses Torfmoor - LIFE projekts „Regeneration of the Grosses Torfmoor" (2003-2008), koordinators „NABU Kreisverband Minden-Lübbecke e.V" – dabas aizsardzības NVO;
  • Augstā purva atjaunošana Recker Moor - LIFE projekts „Optimization of the SPA Dusterdieker Niederung" (2001-2007), koordinators „Biologische Station Kreis Steinfurt e.V.", kas apvieno dabas aizsardzības NVO, zemnieku savienību, lauksaimniecības pārvaldi un pašvaldību;
  • Palieņu mežu un mazo upju atjaunošana dabas parkā Arnsberger Wald - LIFE projekts „Rehabilitation of streams in the Arnsberger Wald" (2009-2014), koordinators „Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V." – dabas aizsardzības NVO;
  • Mohne upes palienes atjaunošana - LIFE projekts „Restoration and improvement of the SCI „Möhne Oberlauf" and the SCI „Möhne Mittellauf"", koordinators – Soest novada pašvaldība;
  • Lippe upes palienes atjaunošana - LIFE projekti „Optimisation of the pSCI "Lippe flood plain between Hamm and Hangfort" (2005-2010 un 2010-2015), koordinators – Hamm pilsētas pašvaldība;
  • Augsto purvu atjaunošana Vācijā, Vācijas-Beļģijas pārrobežu dabas parkā Hohes Venn/Hautes Fagnes-Eifel - Interreg III projekts „Heiden, Moore, Weisen", koordinators „Biologische Station StädteRegion Aachen e.V." – dabas aizsardzības NVO apvienība;
  • Augsto purvu atjaunošana Beļģijā, Vācijas-Beļģijas pārrobežu dabas parkā Hohes Venn/Hautes Fagnes-Eifel - LIFE projekts „Rehabilitation of heaths and mires on the Hautes-Fagnes Plateau" (2007-2012), koordinators – Valonijas reģiona pārvaldes Vides un dabas resursu direktorāts.

Edmunds Račinskis

12.07.2013.