Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Dvietes palienē atgriezušās griezes

15. maijā palu sanesu savākšanas talkas laikā dzirdēta pirmā šī pavasara grieze Dvietes palienē. Griezes no savām ziemošanas vietām Āfrikā (uz dienvidiem no Sahāras) Latvijā atgriežas salīdzinoši vēlu pavasarī - maija pirmajā pusē. Pēc interneta vietnes www.dabasdati.lv ziņām, pirmā grieze Latvijā šopavasar dzirdēta Svētes palienē 7. maijā.

Palu ūdeņiem atkāpjoties, griezes sāks aizņemt savas ligzdošanas teritorijas Dvietes palienē, kas šobrīd vēl daudzviet ir zem ūdens.

Dvietes palienes dabas parks ir viena no nozīmīgākajām griežu ligzdošanas vietām Latvijā un Eiropā. Grieze ir LIFE+ projekta DVIETE „karoga” jeb mērķa suga. Radot tās ligzdošanai piemērotus apstākļus, labumu gūs arī citas aizsargājamas pļavu putnu un augu sugas.

Ilze Priedniece

17.05.2013.