Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku

Ik gadus palu ūdeņi sanes uz palu skartajām platībām dažādas sanesas, tajā skaitā kokus un zarus. Šajā pavasarī sanesu ir īpaši daudz, jo palu ūdens līmenis bija augsts, un ūdens pārvietoja arī Dvietes LIFE+ projekta ietvaros nozāģēto krūmu un koku paliekas, uznesot tās arī uz zemes īpašumiem, kuros krūmi netika cirsti.

Aicinām piedalīties palu sanesu novākšanas un dedzināšanas talkā Dvietes upes kreisajā krastā (pie Zariņu salas) šī gada 15. maijā (trešdien)! Pulcēšanās pie Dvietes palienes informācijas centra Putnu salas „Gulbjos” plkst. 11:00, Zariņu salā plkst. 11:30.

Talku organizē Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību LIFE+ projekta "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" ietvaros. Dalībai talkā lūdzam pietiekties iepriekš, zvanot pa tālr. 26109353 Benitai Štrausai vai pa tālr. 26562163 Ilzei Priedniecei. Uz talku jāierodas laika apstākļiem piemērotā apģērbā.