Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem

Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) telpās 23. aprīlī notika sanāksme, kurā SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs" (PAIC) ziņoja par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no VARAM, Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes, Zemkopības ministrijas, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ), VSIA „Meliorprojekts", Latvijas Dabas fonda, SIA „PAIC", ARK Nature, Vides risinājumu institūta un Elm Media (kopā 24 cilvēki).

Hidroloģiskā modelēšana bija nepieciešama, lai pārbaudītu, vai un kā atbilstoši Nīderlandes hidroloģijas ekspertu ieteikumiem un VSIA „Meliorprojekts” izstrādātajam tehniskajam projektam plānotie upes gultnes parametri ietekmēs hidroloģisko režīmu dabas parkā un ārpus tā. PAIC izstrādātais modelis rāda, ka abi upes atjaunošanas scenāriji – gan Nīderlandes ekspertu ieteiktais, gan VSIA „Meliorprojekts” izstrādātais, neietekmē hidroloģiskos apstākļus ārpus Dvietes palienes dabas parka. Attiecībā uz dabas parka iekšieni – Dvietes palieni projekta teritorijā, situācija ir sarežģītāka. Nīderlandes ekspertu ieteiktie atjaunojamās upes gultnes parametri var izraisīt palienes applūšanu mazūdens periodā atsevišķās vietās, savukārt VSIA „Meliorprojekts” ieteiktie parametri var nenodrošināt projektā plānoto gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos projekta teritorijā.

Diskusiju gaitā VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izteica bažas par iespējamo upes atjaunošanas ietekmi uz dabas parkam piegulošajām platībām, taču SIA „PAIC” pārstāvji šīs bažas atspēkoja, balstoties uz modelēšanas rezultātiem. E. Griķītis (ZMNĪ) pauda atziņu, ka ūdens līmeņu izmaiņas dabas parkā ZMNĪ ir gatavi vērtēt atšķirīgi, mazāk stingri, nekā lauksaimniecības zemēs ārpus Dvietes palienes dabas parka teritorijas.

Lai nodrošinātu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos projekta teritorijā, vienlaikus neappludinot palienes platības mazūdens periodā, pēc sanāksmes Latvijas Dabas fonds vienojās ar SIA „PAIC” par papildus modelēšanu kompromisa scenārijam. Modelēšanas rezultāti tiks iesniegti VSIA „Meliorprojekts” izmaiņu veikšanai tehniskajā projektā. Dvietes upes atjaunošanas darbus ir plānots uzsākt 2013. gada rudenī.

Ilze Priedniece

30.04.2013.