Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Notikusi Vides klases nodarbība

Bebrenes pagasta Putnu salā dabas parka informācijas centrā „Gulbji" 11. martā notika Vides klases nodarbība „Aizsargājamās dabas teritorijas". Nodarbību vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Inita Bružika, tajā piedalījās 16 apmeklētāji.

Klausītāji varēja atsvaidzināt savas zināšanas par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidiem, apskatīt teritoriju izvietojumu Latvijas kartē, uzzināt par katras teritorijas īpašajām vērtībām. Nodarbības vadītāja lielāku uzsvaru lika uz teritorijām, kas atrodas tuvākajā apkārtnē: dabas parku „Dvietes paliene”, dabas liegumu „Pilskalnes Siguldiņa”, aizsargājamo ainavu apvidiem „Augšzeme” un „Augšdaugava”, Rāznas nacionālo parku. Nodarbības noslēgumā zināšanas tika arī pārbaudītas - vajadzēja izpildīt vairākus uzdevumus. Tas nodarbības dalībnieks, kurš pareizi atbildēja uz visiem jautājumiem un atrisināja krustvārdu mīklu, tika atalgots ar garšīgu miežu putras bļodu, lai pietiek enerģijas dabas izzināšanai!

Fotoattēli no nodarbības atrodami šeit.

Benita Štrausa

15.03.2013.