Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē

Latvijas Universitātes 71. zinātniskajā konferencē šī gada sākumā bija iekļauti divi stenda ziņojumi, kuros atspoguļoti Dvietes LIFE+ projekta ietvaros īstenotie pasākumi. Dāvis Gruberts no Daugavpils Universitātes sekcijā "Klimats un ūdeņi" LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē 30. janvārī prezentēja stenda referātu „Gruntsūdens līmeņa monitorings Dvietes palienes dabas parkā 2012. gadā". Monitorings tiek veikts, lai novērtētu Dvietes upes atjaunošanas ietekmi uz gruntsūdens līmeni dažādā attālumā no atjaunojamās upes gultnes.

Savukārt Rūta Abaja, kas projektā pārstāv Vides risinājumu institūtu, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcijā LU Bioloģijas fakultātē 1. februārī piedalījās ar stenda ziņojumu „Piemēroto biotopu modeļa, kas balstīts uz ekspertu zināšanām, priekšrocības un trūkumi. Piemērs griezes biotopu modelēšanai Dvietes palienē”. Šis ir pirmais no diviem modeļiem, kurus griezes biotopu piemērotības novērtēšanai plānots izstrādāt Dvietes LIFE+ projekta ietvaros.

Ilze Priedniece

12.02.2013.