Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Ziemas plūdi Dvietes palienē

2012./2013. gada ziema Dvietes palienē sākās ar plūdiem. Pēc ilgstošajiem un intensīvajiem rudens nokrišņiem novembra pirmajā pusē ūdens līmenis atjaunojamās Dvietes vecupes krastā iepretim Putnu salai bija cēlies par aptuveni 1,7-1,8 metriem, salīdzinot ar vasaras mazūdens periodu. Tā rezultātā lielākā daļa gruntsūdens līmeņa monitoringa urbumu atkārtoti applūda. Plūdu kulminācijas brīdī ūdens līmeņa absolūtais augstums sasniedza 88,1 m un virs tā palika tikai pirmie trīs urbumi, kas novietoti vistālāk no vecupes. Tādējādi šie plūdi pēc sava mēroga līdzinājās mēreniem pavasara paliem.

Novembra otrajā pusē nokrišņu daudzums ievērojami samazinājās, un ūdens līmenis Dvietes vecupes krastos sāka kristies. Decembra sākumā gaisa temperatūra Dvietes palienes rajonā stabili noslīdēja zem 0oC un iestājās ilgstošs sals, kā rezultātā pie līmeņa atzīmes 87,6 m lielu daļu palienes teritorijas pārklāja bieza ledus sega, un 7 no 15 monitoringa urbumiem bija pilnīgi “aprakti” zem ledus. Decembra otrajā pusē, ledus segas biezumam palielinoties līdz 10-15 cm un ūdens līmenim zem tās turpinot kristies, urbumu akas tika pakļautas lielam statiskam spiedienam, kuram to konstrukcija nebija paredzēta. Janvāra pirmajā pusē, kad smagā ledus sega nosēdās uz zemes un saplaisāja, vairums urbumu bija vairāk vai mazāk iespiesti zemē (vietām pat par 20-30 cm). Daudziem urbumiem bija norautas vai samīcītas metāla “cepurītes”, bet dažiem arī deformēti aku augšgali. Februāra sākumā joprojām zem ledus atradās 14. un 15. urbums, kā arī visi pirms LIFE+ projekta ierīkotie urbumi Dvietes vecupes krastā.

Līdz ar to dati par gruntsūdens līmeni, kas iegūti ledus segas spiediena rezultātā bojātajos monitoringa urbumos Dvietes palienē 2013. gada janvārī un februārī, pagaidām nav salīdzināmi ar iepriekš iegūtajiem datiem, un vasarā būs nepieciešama urbumu aku atjaunošana un atkārtota absolūtā augstuma noteikšana.

Dāvis Gruberts

08.02.2013.