Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē

2012. gada vasarā un rudenī Dvietes palienē bija vērojama vairākkārtēja ūdens līmeņa celšanās, kuras cēlonis bija biežie un ilgstošie nokrišņi Dvietes upes sateces baseinā. Lietainas bija gandrīz visas šī gada vasaras un rudens nedēļas. Saskaņā ar Putnu salā izvietotās Daugavpils Universitātes automātiskās meteostacijas datiem, īpaši lietains bija jūnija un augusta sākums un beigas, jūlija vidus, oktobra pirmā puse un novembra vidus.

Dvietes LIFE+ projekta ietvaros ir ierīkoti 15 urbumi gruntsūdens līmeņa monitoringam, lai novērotu gruntsūdens līmeņa izmaiņas pirms un pēc upes gultnes atjaunošanas. Ūdens līmeņi šajos urbumos jūtīgi reaģēja uz nokrišņu daudzuma svārstībām, ceļoties pat par 0,5 m vienas nedēļas laikā, nokrišņu summai pieaugot par 10 mm. Ievērojamākā gruntsūdeņu līmeņa celšanās bija novērojama tuvāk Dvietes upei novietotajos monitoringa urbumos, it īpaši novembra pirmajā pusē, kad divu nedēļu laikā Dvietes palienes rajonā nolija aptuveni 50 mm nokrišņu. Ūdens līmenis zemāk novietotajos urbumos līdz ar to cēlās par aptuveni 1,0-1,5 metriem, novembra vidū sasniedzot aptuveni 88 m vjl. Tādējādi Dvietes paliene Putnu salas rajonā applūda. Novembra vidū applūduši bija 12 no 15 projekta laikā ierīkotajiem urbumiem. Zem ūdens atradās arī visi vecie monitoringa urbumi Dvietes vecupes krastā.

Skatīt pilna izmēra attēlu

Iemesls Dvietes palienes applūšanai šī gada rudenī bija ne vien vietējie laika apstākļi, bet arī ievērojamā ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavā lejpus Daugavpils.

Saskaņā ar daudzgadīgo hidroloģisko novērojumu datiem, lietusgāžu izraisīti plūdi Daugavā lejpus Daugavpils var būt novērojami no maija vidus līdz decembra vidum. To ilgums var būt no 15 līdz 102 diennaktīm (vidēji 39 diennaktis). Vaikuļānu hidroloģiskajam postenim, kas atrodas vistuvāk dabas parkam "Dvietes paliene", daudzgadīgais vidējais vasaras-rudens plūdu maksimuma datums ir 3. novembris (varbūtība 58%), otrs biežāk novērotais plūdu maksimums ir 28. jūnijs (varbūtība 42%). Maksimālie vasaras - rudens plūdu līmeņi šeit var sasniegt 89,65 m vjl., bet daudzgadīgais vidējais vasaras - rudens plūdu līmenis šim postenim ir 86,45 m vjl.

Līdz ar to šī gada novembrī Dvietes palienē novērotais rudens plūdu līmenis ir ievērojami pārsniedzis daudzgadīgo vidējo rādītāju šim Daugavas posmam (par aptuveni 1,5 m), taču nav uzskatāms par jaunu hidroloģisku rekordu.

Rudens plūdi kavē LIFE+ projekta ietvaros plānoto krūmu ciršanu palienes pļavās. Šajā rudenī un ziemā plānots atjaunot ap 40 ha aizaugušo pļavu, šobrīd jau ir noslēgti trīs līgumi par krūmu ciršanu 34,8 ha platībā.

Dāvis Gruberts, Ilze Priedniece

23.11.2012.