Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Atklāta skatu platforma

Pie Dvietes palienes dabas parka informācijas centra, kas atrodas Bebrenes pagasta „Gulbju" mājās, 14. novembrī tika atklāta skatu platforma. Tā ir uzcelta Dvietes LIFE+ projekta ietvaros, lai ļautu labāk pārredzēt atjaunotās zālāju platības un atjaunojamo Dvietes upes posmu. Platformas atklāšanā piedalījās Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans Rāzna, zemes īpašniece Albīne Riņķe, platformas būvētāji, LIFE+ projektā iesaistīto organizāciju pārstāvji, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, pagasta iedzīvotāji un citi interesenti – kopumā ap 50 cilvēku.

Pasākumu atklāja LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis, izsakot pateicību informācijas centra viensētas un zemes īpašniecei Albīnei Riņķei par atbalstu Dvietes palienes dabas parka attīstībai. Projekta vietējā koordinatore Benita Štrausa sveica platformas būvētājus - Juri Segliņu un Gintu Apīni. Pēc svinīgās uzrunas, kurā Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans Rāzna atzina Dvietes palieni par vērtīgāko dabas objektu novadā, „Gulbju” īpašniece Albīne Riņķe un Stefans Rāzna kopīgi atklāja platformu, pārgriežot lentu.

Pēc Dvietes palienes ainavu vērošanas no jaunās skatu platformas, klātesošie devās uz informācijas centra telpām, kurās notika vēl viens LIFE+ projekta pasākums - Vides klases nodarbību ietvaros Dr. biol. Gunārs Pētersons no Latvijas Lauksaimniecības universitātes sniedza ilustrētu stāstījumu par sikspārņiem.

Ilze Priedniece

16.11.2012.