Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē

2012. gada 11. oktobrī LIFE+ projektā HYDROPLAN („Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana") iesaistīto organizāciju (Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Dabas fonda) pārstāvji un eksperti (kopā 20 cilvēki) apmeklēja Dvietes palienes dabas parku, lai iepazītos ar upes palienes atjaunošanas pieredzi Dvietes LIFE+ projektā.

LIFE+ projekta DVIETE vietējā koordinatore Benita Štrausa (Ilūkstes novada pašvaldība) iepazīstināja ar Dvietes palienes dabas parka informācijas centru „Gulbjos”. Projekta vadītājs Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds) sniedza informāciju par Dvietes palienes dabas apstākļiem, apsaimniekošanas vēsturi un projektā veiktajiem un vēl plānotajiem pasākumiem, uzsvaru liekot uz upes atjaunošanu un tās plānošanas tehniskajām niansēm.

Ilze Priedniece (LDF) iepazīstināja ar informatīvajām un sabiedrības izglītošanas aktivitātēm projektā. Pasākumā piedalījās arī LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS pārstāve Kristīne Aksjuta, sniedzot īsu informāciju par projektu, kura viena no darbības vietām ir Dvietes paliene.

Pēc prezentāciju noklausīšanās un diskusijām „Gulbjos” tikšanās dalībnieki devās nelielā pastaigā Dvietes palienē, aplūkojot atjaunotās pļavas un ganības un turpinot sarunas par upju palieņu atjaunošanas izaicinājumiem.

Ilze Priedniece

17.10.2012.