Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi

Pagājušajā nedēļas nogalē - 22. un 23. septembrī - Dvietes palienes dabas parkā iepretim Putnu salai Dvietes LIFE+ projekta ietvaros notika pļavu atjaunošanas talka, kuras laikā tika zāģēti palienē ieaugušie krūmi un koki.

Tāpat kā pagājušajā gadā, laika apstākļi bija labvēlīgi darbam zem klajas debess – abas talkas dienas Bebrenē pagāja bez lietus. Talkā piedalījās 51 cilvēks - Bebrenes un Dvietes pagastu iedzīvotāji, Dvietes senlejas pagastu apvienības pārstāvji, Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni, Daugavpils Universitātes studenti, Latvijas Avotu biedrības pārstāvji, Dvietes LIFE+ projektā iesaistīto organizāciju – Latvijas Dabas fonda, Ilūkstes novada pašvaldības, ARK fonda un Elm Media pārstāvji, kā arī citi dabas parka atbalstītāji. Tādējādi tika pārspēts pērnā gada dalībnieku skaits – 40.

Talkas laikā vienlaikus darbojās līdz pieciem motorzāģiem. No krūmiem un kokiem tika atbrīvota aptuveni 0,7 ha liela palienes platība. Šī platība ietilpst ganību aplokā, kurā ganās ‘Konik’ zirgi un dzīvei savvaļas apstākļos piemērotu šķirņu liellopi. Ganības projekta ietvaros ierīkotas atjaunoto zālāju uzturēšanai – pasargāšanai no turpmākas aizaugšanas.

Svētdien, pēc talkas beigām tās dalībnieki devās nelielā pārgājienā pa Dvietes palieni, aplūkojot ganības un Dvietes palienes ainavu no putnu vērošanas torņa.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, ar talku septembrī aizsākās kārtējā pļavu atjaunošanas sezona, kas turpināsies līdz putnu ligzdošanas sākumam pavasarī. Pavisam projekta laikā plānots atjaunot ap 105 ha zālāju. 2011./2012. gada ziemā tika atjaunoti 46 ha, savukārt nākamajā ziemā atjaunošanai plānotais apjoms ir ap 40 ha.

Ilze Priedniece
26.09.2012.