Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme

21. septembrī Dvietes palienes informācijas centrā Putnu salas „Gulbjos" notika Dvietes LIFE+ projekta trešā uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmi atklāja uzraudzības grupas vadītāja Inita Bružika (Dabas aizsardzības pārvalde). Turpinājumā projekta vadītājs Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds) ziņoja par biotopu apsaimniekošanas pasākumu norises gaitu, savukārt Ilze Priedniece (LDF) un Dāvis Drazdovskis (Elm Media) – par laika periodā kopš pagājušās sanāksmes paveikto informatīvi izglītojošo pasākumu jomā.

Pēc jautājumu un diskusijas daļas, kurā tika apspriestas galvenokārt upes atjaunošanas tehniskās nianses, un pusdienām sanāksmes dalībnieki devās ekskursijā pa projekta teritoriju, apskatot plānotās platformas būves vietu, ganības, vienu no Dvietes vecupes posmiem, kurā plānots atjaunot upes tecējumu, kā arī palienes ainavu ar pagājušajā ziemā projekta ietvaros atjaunotajām pļavām no putnu vērošanas torņa.

Sanāksmē piedalījās 12 cilvēki. Iepriekšējās uzraudzības grupas sanāksmes notika 2011. gada 9. jūnijā Bebrenē, Putnu salas „Gulbjos” un 2012. gada 27. janvārī Rīgā.

Ilze Priedniece
25.09.2012.