Pēdējās izmaiņas: 18.04.2017

LIFE+ projekts

Projekta numurs: LIFE09 NAT/LV/000237
Projekta nosaukums: Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene
Īstenošanas laiks: 2010. gada oktobris - 2015. gada septembris
Kopējais finansējums: 1 170 298 eiro