Pēdējās izmaiņas: 21.03.2017

Jaunumi

Ūdeņu „asinsrite” šogad atkal dāvina ūdenspasauli Dvietes palienē

Bebrenes un Dvietes pusē atkal galvenais jautājums pēc apsveicināšanās ir palu novērojumi un prognozes. Mutuļojošo ūdeni, kas pārpludina lielos ceļus, aiznes caurtekas, izplūst pļavās un palienes mežos, gaida ik pavasari, bet daudzmaz regulāri ūdens ienāk ik pēc 3-5 gadiem. Šogad esam sagaidījuši savu ūdenspasauli – ūdens klaids visapkārt liecina, ka dažos gados martā - aprīlī esam „salu novads", kur senās mājas būvēja prātīgi – neapplūstošajos pauguros. Palu laiku senie sēļi ierakstījuši kalendāra kā piekto gadalaiku un izmantojuši zvejošanai un kuģošanai.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies LVAF finansētais projekts

Latvijas Dabas fonds no 2016. gada 6. jūnija līdz 2017. gada 31. janvārim īstenoja LVAF finansētu projektu „Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā „Dvietes paliene"". Projekta mērķis bija turpināt novērtēt LIFE+ projektā „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (2010-2015) veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz griežu populāciju un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

Lasīt tālāk ...

Notikusi Vides klases nodarbība par putniem

27. septembrī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" notika Eiropas putnu vērošanas dienām veltīta Vides klases nodarbība, ko vadīja Latvijas Ornitoloģijas biedrības dalībniece Lelde Uškure.

Ir pienācis rudens un daudzu sugu putni ir devušies savā ceļā uz siltajām zemēm. Lektore Lelde iepazīstināja ar putnu sugām Latvijā, to dzīves ritmu, putnu viltībām un piedzīvojumiem. Iepazinām dažādus dzeņus, zīlītes, pūces, stārķus (arī melno) un citus putnus. Vairāk uzzinājām par Latvijas mazāko pūcīti – apodziņu.

Lasīt tālāk ...

Seminārs par zālāju apsaimniekošanu

Zemes īpašnieki un citi interesenti ir laipni aicināti uz semināru "Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē" 6. jūlijā plkst. 10:00 Bebrenē, Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā "Gulbji" (ierašanās no 9:30). Seminārs plānots, lai veicinātu sadarbību un diskusijas starp zemes īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalītos pieredzē, apspriestu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta saņemšanas problēmsituācijas un meklētu iespējamos risinājumus.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””

Jūnijā dabas parkā "Dvietes paliene" ir uzsākts Latvijas vides aizsardzības fonda un Ilūkstes novada pašvaldības finansēts projekts "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"".

Projekts ilgs līdz šī gada 30. novembrim, un tā ietvaros tiks turpināta dabas aizsardzības plānā (2006) paredzēto pasākumu īstenošana. Projektā plānota vecāko žoga daļu atjaunošana zirgu un liellopu ganībās un krūmu atvašu pļaušana tajās atjaunoto zālāju platībās, kur šajā sezonā nav peiejams Lauku attīstības programmas (LAP) finansējums (24 ha).

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

 1. Notikusi Vides klases nodarbība par ķērpjiem
 2. Vides klases nodarbība Eiropas parku dienā “Dabas garša”
 3. Putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2016"
 4. Putnu vērošana 2016
 5. Aicinām uz putnu vērošanas ekskursiju
 6. Dabas parka pavasara vēstneši
 7. 45 zirgi no Dvietes palienes pārvesti uz Horvātiju
 8. Projekta kopsavilkums, publikāciju krājums un dokumentālā filma
 9. Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
 10. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs
 11. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma pasākumi
 12. Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
 13. Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
 14. Torņu cīņas 2015 Dvietes palienē
 15. Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe
 16. Atgriezušies ķikuti
 17. Dvietes LIFE+ projekts aicina uz semināru
 18. Svarīga informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus!
 19. Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme
 20. Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
 21. Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
 22. Griezes monitoringa rezultāti
 23. Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
 24. Palīdziet ganību dzīvniekiem pārziemot!
 25. Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī
 26. Talkā paveikti plānotie darbi
 27. Aicinām uz ikgadējo talku!
 28. Notikusi Vides klases nodarbība par sēnēm
 29. Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem
 30. LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts
 31. Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 32. Izstāde "Segu stāsts"
 33. Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 34. Uzaicinājums uz semināru
 35. Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu
 36. Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu
 37. „Torņu cīņas 2014” Dvietes palienē
 38. Hidroloģiskie apstākļi 2014. gada pavasarī
 39. Atzīmēta dabas parka desmitgade
 40. Dabas parka desmitgade
 41. Nāc un uzzini!
 42. Celmu frēzēšana
 43. Zālāju noganīšana Dvietes palienē
 44. Zālāju atjaunošanas gaita
 45. Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme
 46. "Gulbjos" atjaunota klēts
 47. Lūgums ziedot siena iegādei
 48. Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk
 49. Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka
 50. Aicinām uz talku!
 51. Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
 52. Pabeigts tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 53. Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
 54. Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā
 55. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi
 56. Putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas 2013”
 57. Atskats uz 2013. gada paliem
 58. Dvietes palienē atgriezušās griezes
 59. Palu sanesu savākšanas talka
 60. Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku
 61. Notikusi putnu vērošanas ekskursija
 62. Uzaicinājums uz putnu vērošanas ekskursiju
 63. Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
 64. Palu sākums Dvietes palienē
 65. Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona
 66. Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde
 67. Ganāmpulks vairojas
 68. Notikusi Vides klases nodarbība
 69. Vides klases nodarbība
 70. Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē
 71. Ziemas plūdi Dvietes palienē
 72. Ganāmpulks ziemā
 73. Izdots Dvietes palienes dabas skaņu albums
 74. Vides klases nodarbība par zivīm
 75. Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta
 76. Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
 77. Atklāta skatu platforma
 78. Skatu platformas atklāšana un Vides klases nodarbība par sikspārņiem
 79. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku
 80. LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē
 81. Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi
 82. Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
 83. Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
 84. Nokrāsots putnu vērošanas tornis
 85. Fotostāsts žurnālā „Vides Vēstis”
 86. Aicinājums uz talku
 87. "Gulbjos" izlikti pirmie projekta informācijas plakāti
 88. Dvietes projekts radio raidījumos
 89. Tikšanās ar arheologiem
 90. LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē
 91. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju
 92. "CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē
 93. Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
 94. Atskats uz pavasara paliem
 95. Atgriezušās griezes
 96. Putnu vērošanas ekskursija
 97. Aicinām piedalīties putnu vērošanas ekskursijā!
 98. Noslēgusies pirmā krūmu ciršanas sezona
 99. Zemes virsmas modelis Dvietes palienei
 100. Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projekta komandu