Pēdējās izmaiņas: 18.02.2017

Jaunumi

Noslēdzies LVAF finansētais projekts

Latvijas Dabas fonds no 2016. gada 6. jūnija līdz 2017. gada 31. janvārim īstenoja LVAF finansētu projektu „Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā „Dvietes paliene"". Projekta mērķis bija turpināt novērtēt LIFE+ projektā „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (2010-2015) veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz griežu populāciju un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

Lasīt tālāk ...

Notikusi Vides klases nodarbība par putniem

27. septembrī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" notika Eiropas putnu vērošanas dienām veltīta Vides klases nodarbība, ko vadīja Latvijas Ornitoloģijas biedrības dalībniece Lelde Uškure.

Ir pienācis rudens un daudzu sugu putni ir devušies savā ceļā uz siltajām zemēm. Lektore Lelde iepazīstināja ar putnu sugām Latvijā, to dzīves ritmu, putnu viltībām un piedzīvojumiem. Iepazinām dažādus dzeņus, zīlītes, pūces, stārķus (arī melno) un citus putnus. Vairāk uzzinājām par Latvijas mazāko pūcīti – apodziņu.

Lasīt tālāk ...

Seminārs par zālāju apsaimniekošanu

Zemes īpašnieki un citi interesenti ir laipni aicināti uz semināru "Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē" 6. jūlijā plkst. 10:00 Bebrenē, Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā "Gulbji" (ierašanās no 9:30). Seminārs plānots, lai veicinātu sadarbību un diskusijas starp zemes īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalītos pieredzē, apspriestu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta saņemšanas problēmsituācijas un meklētu iespējamos risinājumus.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””

Jūnijā dabas parkā "Dvietes paliene" ir uzsākts Latvijas vides aizsardzības fonda un Ilūkstes novada pašvaldības finansēts projekts "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"".

Projekts ilgs līdz šī gada 30. novembrim, un tā ietvaros tiks turpināta dabas aizsardzības plānā (2006) paredzēto pasākumu īstenošana. Projektā plānota vecāko žoga daļu atjaunošana zirgu un liellopu ganībās un krūmu atvašu pļaušana tajās atjaunoto zālāju platībās, kur šajā sezonā nav peiejams Lauku attīstības programmas (LAP) finansējums (24 ha).

Lasīt tālāk ...

Notikusi Vides klases nodarbība par ķērpjiem

24. maijā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas parku diena un šogad tās tematika bija "Dabas garša". Par godu šai dienai arī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" Bebrenes pagasta Putnu salā notika Vides klases nodarbība par ķērpjiem.

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

 1. Vides klases nodarbība Eiropas parku dienā “Dabas garša”
 2. Putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2016"
 3. Putnu vērošana 2016
 4. Aicinām uz putnu vērošanas ekskursiju
 5. Dabas parka pavasara vēstneši
 6. 45 zirgi no Dvietes palienes pārvesti uz Horvātiju
 7. Projekta kopsavilkums, publikāciju krājums un dokumentālā filma
 8. Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
 9. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs
 10. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma pasākumi
 11. Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
 12. Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
 13. Torņu cīņas 2015 Dvietes palienē
 14. Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe
 15. Atgriezušies ķikuti
 16. Dvietes LIFE+ projekts aicina uz semināru
 17. Svarīga informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus!
 18. Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme
 19. Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
 20. Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
 21. Griezes monitoringa rezultāti
 22. Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
 23. Palīdziet ganību dzīvniekiem pārziemot!
 24. Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī
 25. Talkā paveikti plānotie darbi
 26. Aicinām uz ikgadējo talku!
 27. Notikusi Vides klases nodarbība par sēnēm
 28. Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem
 29. LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts
 30. Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 31. Izstāde "Segu stāsts"
 32. Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 33. Uzaicinājums uz semināru
 34. Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu
 35. Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu
 36. „Torņu cīņas 2014” Dvietes palienē
 37. Hidroloģiskie apstākļi 2014. gada pavasarī
 38. Atzīmēta dabas parka desmitgade
 39. Dabas parka desmitgade
 40. Nāc un uzzini!
 41. Celmu frēzēšana
 42. Zālāju noganīšana Dvietes palienē
 43. Zālāju atjaunošanas gaita
 44. Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme
 45. "Gulbjos" atjaunota klēts
 46. Lūgums ziedot siena iegādei
 47. Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk
 48. Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka
 49. Aicinām uz talku!
 50. Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
 51. Pabeigts tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 52. Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
 53. Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā
 54. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi
 55. Putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas 2013”
 56. Atskats uz 2013. gada paliem
 57. Dvietes palienē atgriezušās griezes
 58. Palu sanesu savākšanas talka
 59. Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku
 60. Notikusi putnu vērošanas ekskursija
 61. Uzaicinājums uz putnu vērošanas ekskursiju
 62. Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
 63. Palu sākums Dvietes palienē
 64. Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona
 65. Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde
 66. Ganāmpulks vairojas
 67. Notikusi Vides klases nodarbība
 68. Vides klases nodarbība
 69. Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē
 70. Ziemas plūdi Dvietes palienē
 71. Ganāmpulks ziemā
 72. Izdots Dvietes palienes dabas skaņu albums
 73. Vides klases nodarbība par zivīm
 74. Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta
 75. Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
 76. Atklāta skatu platforma
 77. Skatu platformas atklāšana un Vides klases nodarbība par sikspārņiem
 78. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku
 79. LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē
 80. Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi
 81. Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
 82. Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
 83. Nokrāsots putnu vērošanas tornis
 84. Fotostāsts žurnālā „Vides Vēstis”
 85. Aicinājums uz talku
 86. "Gulbjos" izlikti pirmie projekta informācijas plakāti
 87. Dvietes projekts radio raidījumos
 88. Tikšanās ar arheologiem
 89. LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē
 90. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju
 91. "CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē
 92. Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
 93. Atskats uz pavasara paliem
 94. Atgriezušās griezes
 95. Putnu vērošanas ekskursija
 96. Aicinām piedalīties putnu vērošanas ekskursijā!
 97. Noslēgusies pirmā krūmu ciršanas sezona
 98. Zemes virsmas modelis Dvietes palienei
 99. Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projekta komandu
 100. Notikusi projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme