Pēdējās izmaiņas: 10.11.2016

Jaunumi

Notikusi Vides klases nodarbība par putniem

27. septembrī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" notika Eiropas putnu vērošanas dienām veltīta Vides klases nodarbība, ko vadīja Latvijas Ornitoloģijas biedrības dalībniece Lelde Uškure.

Ir pienācis rudens un daudzu sugu putni ir devušies savā ceļā uz siltajām zemēm. Lektore Lelde iepazīstināja ar putnu sugām Latvijā, to dzīves ritmu, putnu viltībām un piedzīvojumiem. Iepazinām dažādus dzeņus, zīlītes, pūces, stārķus (arī melno) un citus putnus. Vairāk uzzinājām par Latvijas mazāko pūcīti – apodziņu.

Lasīt tālāk ...

Seminārs par zālāju apsaimniekošanu

Zemes īpašnieki un citi interesenti ir laipni aicināti uz semināru "Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē" 6. jūlijā plkst. 10:00 Bebrenē, Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā "Gulbji" (ierašanās no 9:30). Seminārs plānots, lai veicinātu sadarbību un diskusijas starp zemes īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalītos pieredzē, apspriestu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta saņemšanas problēmsituācijas un meklētu iespējamos risinājumus.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””

Jūnijā dabas parkā "Dvietes paliene" ir uzsākts Latvijas vides aizsardzības fonda un Ilūkstes novada pašvaldības finansēts projekts "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"".

Projekts ilgs līdz šī gada 30. novembrim, un tā ietvaros tiks turpināta dabas aizsardzības plānā (2006) paredzēto pasākumu īstenošana. Projektā plānota vecāko žoga daļu atjaunošana zirgu un liellopu ganībās un krūmu atvašu pļaušana tajās atjaunoto zālāju platībās, kur šajā sezonā nav peiejams Lauku attīstības programmas (LAP) finansējums (24 ha).

Lasīt tālāk ...

Notikusi Vides klases nodarbība par ķērpjiem

24. maijā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas parku diena un šogad tās tematika bija "Dabas garša". Par godu šai dienai arī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" Bebrenes pagasta Putnu salā notika Vides klases nodarbība par ķērpjiem.

Lasīt tālāk ...

Vides klases nodarbība Eiropas parku dienā “Dabas garša”

Dabas aizsardzības pārvalde aicina 24. maijā plkst. 11:00 dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" Bebrenes pagastā atzīmēt Eiropas parku dienu. Pasākums ietvers pārgājienu ķērpju daudzveidības iepazīšanai, ķērpju kulināro noslēpumu iepazīšanu, kā arī radošas aktivitātes un dabas izziņas spēles par ķērpjiem.

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

 1. Putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2016"
 2. Putnu vērošana 2016
 3. Aicinām uz putnu vērošanas ekskursiju
 4. Dabas parka pavasara vēstneši
 5. 45 zirgi no Dvietes palienes pārvesti uz Horvātiju
 6. Projekta kopsavilkums, publikāciju krājums un dokumentālā filma
 7. Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
 8. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs
 9. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma pasākumi
 10. Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
 11. Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
 12. Torņu cīņas 2015 Dvietes palienē
 13. Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe
 14. Atgriezušies ķikuti
 15. Dvietes LIFE+ projekts aicina uz semināru
 16. Svarīga informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus!
 17. Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme
 18. Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
 19. Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
 20. Griezes monitoringa rezultāti
 21. Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
 22. Palīdziet ganību dzīvniekiem pārziemot!
 23. Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī
 24. Talkā paveikti plānotie darbi
 25. Aicinām uz ikgadējo talku!
 26. Notikusi Vides klases nodarbība par sēnēm
 27. Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem
 28. LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts
 29. Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 30. Izstāde "Segu stāsts"
 31. Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 32. Uzaicinājums uz semināru
 33. Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu
 34. Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu
 35. „Torņu cīņas 2014” Dvietes palienē
 36. Hidroloģiskie apstākļi 2014. gada pavasarī
 37. Atzīmēta dabas parka desmitgade
 38. Dabas parka desmitgade
 39. Nāc un uzzini!
 40. Celmu frēzēšana
 41. Zālāju noganīšana Dvietes palienē
 42. Zālāju atjaunošanas gaita
 43. Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme
 44. "Gulbjos" atjaunota klēts
 45. Lūgums ziedot siena iegādei
 46. Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk
 47. Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka
 48. Aicinām uz talku!
 49. Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
 50. Pabeigts tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 51. Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
 52. Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā
 53. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi
 54. Putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas 2013”
 55. Atskats uz 2013. gada paliem
 56. Dvietes palienē atgriezušās griezes
 57. Palu sanesu savākšanas talka
 58. Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku
 59. Notikusi putnu vērošanas ekskursija
 60. Uzaicinājums uz putnu vērošanas ekskursiju
 61. Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
 62. Palu sākums Dvietes palienē
 63. Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona
 64. Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde
 65. Ganāmpulks vairojas
 66. Notikusi Vides klases nodarbība
 67. Vides klases nodarbība
 68. Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē
 69. Ziemas plūdi Dvietes palienē
 70. Ganāmpulks ziemā
 71. Izdots Dvietes palienes dabas skaņu albums
 72. Vides klases nodarbība par zivīm
 73. Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta
 74. Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
 75. Atklāta skatu platforma
 76. Skatu platformas atklāšana un Vides klases nodarbība par sikspārņiem
 77. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku
 78. LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē
 79. Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi
 80. Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
 81. Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
 82. Nokrāsots putnu vērošanas tornis
 83. Fotostāsts žurnālā „Vides Vēstis”
 84. Aicinājums uz talku
 85. "Gulbjos" izlikti pirmie projekta informācijas plakāti
 86. Dvietes projekts radio raidījumos
 87. Tikšanās ar arheologiem
 88. LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē
 89. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju
 90. "CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē
 91. Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
 92. Atskats uz pavasara paliem
 93. Atgriezušās griezes
 94. Putnu vērošanas ekskursija
 95. Aicinām piedalīties putnu vērošanas ekskursijā!
 96. Noslēgusies pirmā krūmu ciršanas sezona
 97. Zemes virsmas modelis Dvietes palienei
 98. Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projekta komandu
 99. Notikusi projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme
 100. Zālāju atjaunošanas gaita Dvietes palienē