Pēdējās izmaiņas: 18.04.2017

Jaunumi

Putnu vērošanas ekskursija 2017

Aprīlī visā Latvijā notiek tradicionālās pavasara Putnu dienas. Arī dabas parkā „Dvietes paliene" 9. aprīlī visi interesenti varēja piedalīties putnu vērošanas ekskursijā, kuru vadīja ornitologi Ilze un Jānis Priednieki.

Dabas parka informācijas centrā „Gulbji” Bebrenes pagasta Putnu salā pulcējās vairāk kā 30 lieli un mazi putnu vērotāji no Bebrenes, Kaldabruņas, Zariņiem, Rīgas un Daugavpils.

Lasīt tālāk ...

Putnu vērošanas ekskursija un radošā darbnīca

Esiet laipni aicināti piedalīties putnu vērošanas ekskursijā Dvietes palienes dabas parkā svētdien, 9. aprīlī plkst. 10:00!
Pulcēšanās pie dabas parka informācijas centra Bebrenes pagasta Putnu salas „Gulbjos", jāierodas dabā iešanai un laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos. Ekskursiju vadīs Ilze un Jānis Priednieki. Pēc ekskursijas būs iespēja baudīt pusdienas no lielā katla „Gulbjos" un piedalīties radošajā darbnīcā „Putni dzejā", ko vadīs Raiņa muzeja Tadenavā muzejpedagoģe Lelde Uzkure.

Lasīt tālāk ...

Ūdeņu „asinsrite” šogad atkal dāvina ūdenspasauli Dvietes palienē

Bebrenes un Dvietes pusē atkal galvenais jautājums pēc apsveicināšanās ir palu novērojumi un prognozes. Mutuļojošo ūdeni, kas pārpludina lielos ceļus, aiznes caurtekas, izplūst pļavās un palienes mežos, gaida ik pavasari, bet daudzmaz regulāri ūdens ienāk ik pēc 3-5 gadiem. Šogad esam sagaidījuši savu ūdenspasauli – ūdens klaids visapkārt liecina, ka dažos gados martā - aprīlī esam „salu novads", kur senās mājas būvēja prātīgi – neapplūstošajos pauguros. Palu laiku senie sēļi ierakstījuši kalendāra kā piekto gadalaiku un izmantojuši zvejošanai un kuģošanai.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies LVAF finansētais projekts

Latvijas Dabas fonds no 2016. gada 6. jūnija līdz 2017. gada 31. janvārim īstenoja LVAF finansētu projektu „Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā „Dvietes paliene"". Projekta mērķis bija turpināt novērtēt LIFE+ projektā „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (2010-2015) veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz griežu populāciju un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

Lasīt tālāk ...

Notikusi Vides klases nodarbība par putniem

27. septembrī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" notika Eiropas putnu vērošanas dienām veltīta Vides klases nodarbība, ko vadīja Latvijas Ornitoloģijas biedrības dalībniece Lelde Uškure.

Ir pienācis rudens un daudzu sugu putni ir devušies savā ceļā uz siltajām zemēm. Lektore Lelde iepazīstināja ar putnu sugām Latvijā, to dzīves ritmu, putnu viltībām un piedzīvojumiem. Iepazinām dažādus dzeņus, zīlītes, pūces, stārķus (arī melno) un citus putnus. Vairāk uzzinājām par Latvijas mazāko pūcīti – apodziņu.

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

 1. Seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 2. Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””
 3. Notikusi Vides klases nodarbība par ķērpjiem
 4. Vides klases nodarbība Eiropas parku dienā “Dabas garša”
 5. Putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2016"
 6. Putnu vērošana 2016
 7. Aicinām uz putnu vērošanas ekskursiju
 8. Dabas parka pavasara vēstneši
 9. 45 zirgi no Dvietes palienes pārvesti uz Horvātiju
 10. Projekta kopsavilkums, publikāciju krājums un dokumentālā filma
 11. Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
 12. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs
 13. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma pasākumi
 14. Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
 15. Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
 16. Torņu cīņas 2015 Dvietes palienē
 17. Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe
 18. Atgriezušies ķikuti
 19. Dvietes LIFE+ projekts aicina uz semināru
 20. Svarīga informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus!
 21. Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme
 22. Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
 23. Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
 24. Griezes monitoringa rezultāti
 25. Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
 26. Palīdziet ganību dzīvniekiem pārziemot!
 27. Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī
 28. Talkā paveikti plānotie darbi
 29. Aicinām uz ikgadējo talku!
 30. Notikusi Vides klases nodarbība par sēnēm
 31. Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem
 32. LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts
 33. Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 34. Izstāde "Segu stāsts"
 35. Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 36. Uzaicinājums uz semināru
 37. Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu
 38. Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu
 39. „Torņu cīņas 2014” Dvietes palienē
 40. Hidroloģiskie apstākļi 2014. gada pavasarī
 41. Atzīmēta dabas parka desmitgade
 42. Dabas parka desmitgade
 43. Nāc un uzzini!
 44. Celmu frēzēšana
 45. Zālāju noganīšana Dvietes palienē
 46. Zālāju atjaunošanas gaita
 47. Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme
 48. "Gulbjos" atjaunota klēts
 49. Lūgums ziedot siena iegādei
 50. Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk
 51. Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka
 52. Aicinām uz talku!
 53. Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
 54. Pabeigts tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 55. Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
 56. Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā
 57. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi
 58. Putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas 2013”
 59. Atskats uz 2013. gada paliem
 60. Dvietes palienē atgriezušās griezes
 61. Palu sanesu savākšanas talka
 62. Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku
 63. Notikusi putnu vērošanas ekskursija
 64. Uzaicinājums uz putnu vērošanas ekskursiju
 65. Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
 66. Palu sākums Dvietes palienē
 67. Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona
 68. Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde
 69. Ganāmpulks vairojas
 70. Notikusi Vides klases nodarbība
 71. Vides klases nodarbība
 72. Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē
 73. Ziemas plūdi Dvietes palienē
 74. Ganāmpulks ziemā
 75. Izdots Dvietes palienes dabas skaņu albums
 76. Vides klases nodarbība par zivīm
 77. Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta
 78. Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
 79. Atklāta skatu platforma
 80. Skatu platformas atklāšana un Vides klases nodarbība par sikspārņiem
 81. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku
 82. LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē
 83. Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi
 84. Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
 85. Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
 86. Nokrāsots putnu vērošanas tornis
 87. Fotostāsts žurnālā „Vides Vēstis”
 88. Aicinājums uz talku
 89. "Gulbjos" izlikti pirmie projekta informācijas plakāti
 90. Dvietes projekts radio raidījumos
 91. Tikšanās ar arheologiem
 92. LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē
 93. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju
 94. "CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē
 95. Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
 96. Atskats uz pavasara paliem
 97. Atgriezušās griezes
 98. Putnu vērošanas ekskursija
 99. Aicinām piedalīties putnu vērošanas ekskursijā!
 100. Noslēgusies pirmā krūmu ciršanas sezona