Pēdējās izmaiņas: 29.06.2016

Jaunumi

Seminārs par zālāju apsaimniekošanu

Zemes īpašnieki un citi interesenti ir laipni aicināti uz semināru "Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē" 6. jūlijā plkst. 10:00 Bebrenē, Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā "Gulbji" (ierašanās no 9:30). Seminārs plānots, lai veicinātu sadarbību un diskusijas starp zemes īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalītos pieredzē, apspriestu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta saņemšanas problēmsituācijas un meklētu iespējamos risinājumus.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””

Jūnijā dabas parkā "Dvietes paliene" ir uzsākts Latvijas vides aizsardzības fonda un Ilūkstes novada pašvaldības finansēts projekts "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"".

Projekts ilgs līdz šī gada 30. novembrim, un tā ietvaros tiks turpināta dabas aizsardzības plānā (2006) paredzēto pasākumu īstenošana. Projektā plānota vecāko žoga daļu atjaunošana zirgu un liellopu ganībās un krūmu atvašu pļaušana tajās atjaunoto zālāju platībās, kur šajā sezonā nav peiejams Lauku attīstības programmas (LAP) finansējums (24 ha).

Lasīt tālāk ...

Notikusi Vides klases nodarbība par ķērpjiem

24. maijā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas parku diena un šogad tās tematika bija "Dabas garša". Par godu šai dienai arī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" Bebrenes pagasta Putnu salā notika Vides klases nodarbība par ķērpjiem.

Lasīt tālāk ...

Vides klases nodarbība Eiropas parku dienā “Dabas garša”

Dabas aizsardzības pārvalde aicina 24. maijā plkst. 11:00 dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji" Bebrenes pagastā atzīmēt Eiropas parku dienu. Pasākums ietvers pārgājienu ķērpju daudzveidības iepazīšanai, ķērpju kulināro noslēpumu iepazīšanu, kā arī radošas aktivitātes un dabas izziņas spēles par ķērpjiem.

Lasīt tālāk ...

Putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2016"

Šajā nedēļas nogalē – 21.–22. maijā – Latvijā notiks Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētas putnu vērošanas sacensības, kurās pieredzējušu putnu vērotāju komandas, pavadot torņos 24 stundas, mēģinās novērot iespējami lielāku putnu sugu skaitu. Sacensībās piedalās arī "Tautas klases" (iesācēju) komandas. Šādas sacensības Latvijā notiek jau 13. gadu.

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

 1. Putnu vērošana 2016
 2. Aicinām uz putnu vērošanas ekskursiju
 3. Dabas parka pavasara vēstneši
 4. 45 zirgi no Dvietes palienes pārvesti uz Horvātiju
 5. Projekta kopsavilkums, publikāciju krājums un dokumentālā filma
 6. Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
 7. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs
 8. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma pasākumi
 9. Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
 10. Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
 11. Torņu cīņas 2015 Dvietes palienē
 12. Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe
 13. Atgriezušies ķikuti
 14. Dvietes LIFE+ projekts aicina uz semināru
 15. Svarīga informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus!
 16. Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme
 17. Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
 18. Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
 19. Griezes monitoringa rezultāti
 20. Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
 21. Palīdziet ganību dzīvniekiem pārziemot!
 22. Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī
 23. Talkā paveikti plānotie darbi
 24. Aicinām uz ikgadējo talku!
 25. Notikusi Vides klases nodarbība par sēnēm
 26. Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem
 27. LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts
 28. Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 29. Izstāde "Segu stāsts"
 30. Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 31. Uzaicinājums uz semināru
 32. Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu
 33. Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu
 34. „Torņu cīņas 2014” Dvietes palienē
 35. Hidroloģiskie apstākļi 2014. gada pavasarī
 36. Atzīmēta dabas parka desmitgade
 37. Dabas parka desmitgade
 38. Nāc un uzzini!
 39. Celmu frēzēšana
 40. Zālāju noganīšana Dvietes palienē
 41. Zālāju atjaunošanas gaita
 42. Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme
 43. "Gulbjos" atjaunota klēts
 44. Lūgums ziedot siena iegādei
 45. Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk
 46. Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka
 47. Aicinām uz talku!
 48. Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
 49. Pabeigts tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 50. Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
 51. Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā
 52. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi
 53. Putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas 2013”
 54. Atskats uz 2013. gada paliem
 55. Dvietes palienē atgriezušās griezes
 56. Palu sanesu savākšanas talka
 57. Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku
 58. Notikusi putnu vērošanas ekskursija
 59. Uzaicinājums uz putnu vērošanas ekskursiju
 60. Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
 61. Palu sākums Dvietes palienē
 62. Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona
 63. Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde
 64. Ganāmpulks vairojas
 65. Notikusi Vides klases nodarbība
 66. Vides klases nodarbība
 67. Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē
 68. Ziemas plūdi Dvietes palienē
 69. Ganāmpulks ziemā
 70. Izdots Dvietes palienes dabas skaņu albums
 71. Vides klases nodarbība par zivīm
 72. Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta
 73. Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
 74. Atklāta skatu platforma
 75. Skatu platformas atklāšana un Vides klases nodarbība par sikspārņiem
 76. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku
 77. LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē
 78. Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi
 79. Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
 80. Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
 81. Nokrāsots putnu vērošanas tornis
 82. Fotostāsts žurnālā „Vides Vēstis”
 83. Aicinājums uz talku
 84. "Gulbjos" izlikti pirmie projekta informācijas plakāti
 85. Dvietes projekts radio raidījumos
 86. Tikšanās ar arheologiem
 87. LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē
 88. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju
 89. "CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē
 90. Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
 91. Atskats uz pavasara paliem
 92. Atgriezušās griezes
 93. Putnu vērošanas ekskursija
 94. Aicinām piedalīties putnu vērošanas ekskursijā!
 95. Noslēgusies pirmā krūmu ciršanas sezona
 96. Zemes virsmas modelis Dvietes palienei
 97. Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projekta komandu
 98. Notikusi projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme
 99. Zālāju atjaunošanas gaita Dvietes palienē
 100. Pieredzes apmaiņa Ķemeru nacionālajā parkā