Last update: 17.05.2019

Photo - Final meeting of the steering group of the project

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the meeting.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par projektā paveikto. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, project manager, reporting on project results.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the meeting.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the meeting.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par projektā paveikto. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, project manager, reporting on project results.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the meeting.
© I. Priedniece

Zaiga Brača informē par projekta ieguldījumiem reģionā. © I.Priedniece

Zaiga Brača informs about impact of the project on regional economy.
© I. Priedniece

Latvijas vides aizsardzības fonda direktors Jānis Rudzītis ar piemiņas velti. © I. Priedniece

Jānis Rudzītis, director of the Latvian Environmental Protection Fund, with a gift.
© I. Priedniece

Inese Suija-Markova (Vides risinājumu instītūts) saņem piemiņas velti pateicībā par sadarbību projektā. © I. Priedniece

Inese Suija-Markova (Institute for Environmental Solutions) receives a gift in gratitude for cooperation within the project.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the meeting.
© I. Priedniece

Ieva Goba (Elm Media) saka ievadvārdus dokumentālajai filmai. © I.Priedniece

Ieva Goba (Elm Media) saying introductory words before demonstration of the documentary film.
© I.Priedniece