Last update: 17.05.2019

Photo - Experience exchange in Dviete floodplain

LIFE+ projekta DVIETE vadītājs Edmunds Račinskis iepazīstina viesus ar Dvietes palieni. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, manager of the LIFE+ project DVIETE, shows Dviete floodplain to the guests.
© I. Priedniece

Ķikutus klausoties Dvietes palienē. © I. Priedniece

Listening great snipes in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

LIFE+ projekta DVIETE vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par paveiktajiem palienes atjaunošanas darbiem. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, manager of the LIFE+ project DVIETE, telling about implemented measures of floodplain restoration.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of the event in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Agnese Priede (Dabas aizsardzības pārvalde) stāsta par dabiskajām pļavām un to apsaimniekošanu Latvijā. © I. Priedniece

Agnese Priede (Nature Conservation Agency) tells about natural grasslands in Latvia and chellanges of their management.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of the event in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Adams Bernatovičs (Adam Bernatowicz) stāsta par hidroloģiskā režīma atjaunošanu Bebžas ielejā. © I. Priedniece

Adam Bernatowicz tells about restoration of hydrological regime in Biebrza valley.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of the event in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki pie atjaunotās Dvietes upes. © I. Priedniece

Participants of the event at restored Dviete river.
© I. Priedniece

Atjaunotie Dvietes līkumi. © I. Priedniece

Restored meanders of Dviete.
© I. Priedniece

Viena no taisnotās gultnes aizdambējuma vietām. © I. Priedniece

One of the dams on the straightened channel.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki pie atjaunotās Dvietes upes. © I. Priedniece

Participants of the event at restored Dviete river.
© I. Priedniece

Atjaunotie Dvietes līkumi. © I. Priedniece

Restored meanders of Dviete.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of the event in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki Putnu salas tornī. © I. Priedniece

Participants of the event on the bird tower of Putnu sala.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki uz lielākā taisnotās gultnes aizbēruma. I. Priedniece

Participants of the event on the largest dam of the straightened channel.
© I. Priedniece

Adams Bernatovičs (Adam Bernatowicz) un Jans van der Veins (Jan van der Veen) Zariņu salas tornī apspriež Skuķu ezera apsaimniekošanas iespējas. © I. Priedniece

Adam Bernatowicz and Jan van der Veen discussing possibilities for management of the lake Skuķu on the bird tower of Zariņu sala.
© I. Priedniece

Skats uz Skuķu ezeru no Zariņu salas torņa. © I. Priedniece

A view on the lake Skuķu from the bird tower of Zariņu sala.
© I. Priedniece

Atjaunotie Dvietes līkumi. © I. Priedniece

Restored meanders of Dviete.
© I. Priedniece

Tikšanās ar \'Konik\' zirgiem. © I. Priedniece

Meeting with 'Konik' horses.
© I. Priedniece