Last update: 17.05.2019

Photo - Restored Dviete river opened symbolically

Semināra dalībnieki \'\'Gulbjos\'\'.© I. Priedniece

Participants of the seminar in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Klātesošos uzrunā Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa. © I. Priedniece

Benita Štrausa, head of administration of Bebrene parish.
© I. Priedniece

Jānis Ķuze (Latvijas Dabas fonds) stāsta par Slampes upes atjaunošanas pieredzi Ķemeru nacionālajā parkā. © I. Priedniece

Jānis Ķuze (Latvian Fund for Nature) tells about experience of Slampe river restoration in Ķemeri National park.
© I. Priedniece

Atjaunotajai Dvietes upei simboliski pārvilkta lenta. © I. Priedniece

Ribbon stretched over restored river Dviete.
© I. Priedniece

Atjaunotajai Dvietes upei simboliski pārvilkta lenta. © I. Priedniece

Ribbon stretched over restored river Dviete.
© I. Priedniece

Atjaunotajai Dvietes upei simboliski pārvilkta lenta. © D. Gruberts

Ribbon stretched over restored river Dviete.
© D. Gruberts

Atjaunotajai Dvietes upei simboliski pārvilkta lenta. © J. van der Veen

Ribbon stretched over restored river Dviete.
© J. van der Veen

Lentu griež Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. © I. Priedniece

Stefans Rāzna, head of Ilūkste municipality, cutting the ribbon.
© I. Priedniece

Lentu griež zemes īpašniece Ārija Gruberte. © I. Priedniece

Ārija Gruberte, land owner, cutting the ribbon.
© I. Priedniece

©  I. Priedniece

© I. Priedniece

Straumē tiek ielaistas no niedrēm darinātas tautiskas zīmes. © I. Priedniece

Ancient symbols, made of reeds, let in the restored stream.
© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© J. van der Veen

© J. van der Veen

Pirmais laivas brauciens atjaunotajā upē. © J. van der Veen

The first boating in newly-restored river.
© J. van der Veen

Atjaunotie upes līkumi. © J. van der Veen

Restored river meanders.
© J. van der Veen

Semināra dalībnieki pie atjaunotās Dvietes upes. © I. Priedniece

Participants of the seminar at the restored river Dviete.
© I. Priedniece