Last update: 17.05.2019

Photo - Joint-work event 25.10.2014

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

Jau talkas laikā zirgi nāca baroties ar nozāģēto krūmu zariem.© I. Priedniece

Horses came to browse branches of removed shrubs already during the working event.
© I. Priedniece

Malkai izmantojamie kokmateriāli un zari tika krauti atsevišķās kaudzēs.© I. Priedniece

Materials for firewood and branches were put in separate piles.
© I. Priedniece

Arī liellopi nāca baroties ar nozāģēto krūmu zariņiem.© I. Priedniece

Cattle also came to browse branches of removed shrubs.
© I. Priedniece

© I. Priedniece

© I. Priedniece

Talkas norises vieta pēc darbu pabeigšanas.© I. Priedniece

Site of the event after completion of work.
© I. Priedniece