Last update: 17.05.2019

Photo - Seminar on grassland management performed

Semināra dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of the seminar in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of the seminar in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of the seminar in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Indulis Āboliņš (Lauku atbalsta dienests).© I. Priedniece

Indulis Āboliņš (Rural Support service).
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of the seminar in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvalde, Dvietes senlejas pagastu apvienība).© I. Priedniece

Benita Štrausa (administration of Bebrene parish, 'Dvietes senlejas pagastu apvienība').
© I. Priedniece

Zālāju eksperte Solvita Rūsiņa (Latvijas Universitāte).© I. Priedniece

Solvita Rūsiņa, grassland expert (Latvian University).
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki iepazīstas ar Dvietes palieni.© I. Priedniece

Participants of the seminar in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki iepazīstas ar Dvietes palieni.© I. Priedniece

Participants of the seminar in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Skats no platformas uz palienes zālājiem.© I. Priedniece

A view from the platform to floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki diskutē par zālāju apsaimniekošanu Dvietes palienē.© I. Priedniece

Participants of the seminar discuss grassland management in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki diskutē par zālāju apsaimniekošanu Dvietes palienē.© I. Priedniece

Participants of the seminar discuss grassland management in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki Dvietes palienē.© I. Priedniece

Participants of the seminar in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki diskutē par zālāju apsaimniekošanu Dvietes palienē.© I. Priedniece

Participants of the seminar discuss grassland management in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Semināra dalībnieki diskutē par zālāju apsaimniekošanu Dvietes palienē.© I. Priedniece

Participants of the seminar discuss grassland management in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Semināra noslēguma diskusija \'Gulbjos\'.© I. Priedniece

Closing discussion in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece