Last update: 17.05.2019

Photo - 10th anniversary of Dviete floodplain nature park celebrated

Putnu vērošanas ekskursijas dalībnieki pulcējas pie „Gulbjiem”. © I. Priedniece

Participants of bird watching excursion meet at „Gulbji” farm.
© I. Priedniece

Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds) un Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvalde) sagaida ekskursijas dalībniekus. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis (Latvian Fund for Nature) and Benita Štrausa (Administration of Bebrene parish) welcome participants.
© I. Priedniece

Putnu vērošanas ekskursijas dalībnieki pulcējas pie „Gulbjiem”. © I. Priedniece

Participants of bird watching excursion meet at „Gulbji” farm.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki apstāšanās vietā pie Viesītes upes.© I. Priedniece

Participants of the excursion at Viesīte river.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki pie Viesītes upes vēro zosis. © I. Priedniece

Participants of the excursion, watching geese at Viesīte river.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the excursion.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki Skuķu ezera ziemeļu krastā. © I. Priedniece

Participants of the excursion at the northern shore of lake Skuķu.
© I. Priedniece

Putnu vērošanas tornis Skuķu ezera ziemeļu krastā. © I. Priedniece

Bird watching tower at the northern shore of lake Skuķu.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki Skuķu ezera ziemeļu krastā. © I. Priedniece

Bird watching tower at the northern shore of lake Skuķu.
© I. Priedniece

Skats uz Skuķu ezeru no putnu vērošanas torņa Skuķu ezera ziemeļu krastā. © I. Priedniece

A view on lake Skuķu from the bird watching tower at the northern shore of lake Skuķu.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki Skuķu ezera ziemeļu krastā.© I. Priedniece

Participants of the excursion at the northern shore of lake Skuķu.
© I. Priedniece

Ekskursijas dalībnieki vēro zosis pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Participants of the excursion, watching geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Baltpieres zosis Dvietes palienē. © I. Priedniece

White-fronted geese in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Zosu vērošana pie Munču kapiem. © I. Priedniece

Watching of geese at Munči cemetery.
© I. Priedniece

Pusdienas „Gulbju” sētā. © I. Priedniece

Lunch at „Gulbji” farm.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki klausās prezentāciju par dabas parka tapšanas vēsturi. © I. Priedniece

Participants of the event, listening to the presentation on establishment of the nature park.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki klausās prezentāciju par dabas parka tapšanas vēsturi. © I. Priedniece

Participants of the event, listening to the presentation on establishment of the nature park.
© I. Priedniece

Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte, Dvietes senlejas pagastu apvienība) stāsta par dabas parka izveidi. © I. Priedniece

Dāvis Gruberts (Daugavpils University, Dvietes senlejas pagastu apvienība) tells about the history of establishment of the nature park.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki klausās prezentāciju. © I. Priedniece

Participants of the event, listening to the presentation.
© I. Priedniece

Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds) stāsta par dabas aizsardzības aktivitātēm Dvietes palienē. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis (Latvian Fund for Nature) tells about nature conservation activities in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki klausās prezentāciju. © I. Priedniece

Participants of the event, listening to the presentation.
© I. Priedniece

Līga Dudare (Ilūkstes novada pašvaldība) sveic Dvietes palienes dabas parku. © I. Priedniece

Līga Dudare (Ilūkste municipality) congratulates Dviete floodplain nature park.
© I. Priedniece

Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvalde) un Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds). © I. Priedniece

Benita Štrausa (Administration of Bebrene parish) and Edmunds Račinskis (Latvian Fund for Nature).
© I. Priedniece

Inita Bružika (Dabas aizsardzības pārvalde) sveic Dvietes palienes dabas parku. © I. Priedniece

Inita Bružika (Nature Conservation Agency) congratulates Dviete floodplain nature park.
© I. Priedniece

Guna Novika (VVD Daugavpils reģionālā Vides pārvalde) sveic Dvietes palienes dabas parku. © I. Priedniece

Guna Novika (Daugavpils Regional Environmental Board of the State Environmental Service) congratulates Dviete floodplain nature park.
© I. Priedniece

Ilona Jegorova (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) sveic Dvietes palienes dabas parku. © I. Priedniece

Ilona Jegorova (Bebrene Professional High-school) congratulates Dviete floodplain nature park.
© I. Priedniece

Ērika Šaršūne (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) sveic Dvietes palienes dabas parku. © I. Priedniece

Ērika Šaršūne (Bebrene Professional High-school) congratulates Dviete floodplain nature park.
© I. Priedniece

Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvalde)  ar svētku torti. © I. Priedniece

Benita Štrausa (Administration of Bebrene parish) with the birthday cake.
© I. Priedniece

Svētku torte. © I. Priedniece

Birthday cake.
© I. Priedniece

Tortes griešana. © I. Priedniece

Cutting the birthday cake.
© I. Priedniece

„Vecpilsētas dziedātāju” koncerts atjaunotajā „Gulbju” klētī. © I. Priedniece

Performance of „Vecpilsētas dziedātāji” in restored barn of „Gulbji” farm.
© I. Priedniece

„Vecpilsētas dziedātāju” koncerts. © I. Priedniece

Performance of „Vecpilsētas dziedātāji”.
© I. Priedniece

„Vecpilsētas dziedātāju” koncerts. © I. Priedniece

Performance of „Vecpilsētas dziedātāji”.
© I. Priedniece

„Vecpilsētas dziedātāju” koncerts. © I. Priedniece

Performance of „Vecpilsētas dziedātāji”.
© I. Priedniece