Last update: 17.05.2019

Photo - Progress in grassland restoration

Skats uz Skuķu ezeru no putnu vērošanas torņa ezera ziemeļu krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

View to the lake Skuķu from the bird-watching tower on the northern shore of the lake on 29.11.2013.
© I. Priedniece

Ganību dzīvnieku zemu nograuztas krūmu atvases Dvietes kreisajā krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Shoots, browsed by grazing animals at the left bank of Dviete river on 29.11.2013.
© I. Priedniece

Atjaunoti un noganīti zālāji Skuķu ezera ziemeļu krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Restored and grazed grasslands at the northern shore of lake Skuķu on 29.11.2013.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis apspriežas ar zālāju atjaunošanas veicējiem 29.11.2013. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, project manager, talks with subcontractors, performing grassland restoration works on 29.11.2013.
© I. Priedniece

Nocirstie krūmi Dvietes kreisajā krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Removed bushes at the left bank of Dviete river on 29.11.2013.
© I. Priedniece

Nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai 29.11.2013. © I. Priedniece

Collection of bushes for making wooden chips 29.11.2013.
© I. Priedniece

Nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai 29.11.2013.© I. Priedniece

Collection of bushes for making wooden chips 29.11.2013.
© I. Priedniece

No 2012./2013. gada ziemas palikušie augstie celmi, kas tika izzāģēti šajā sezonā. 29.11.2013. © I. Priedniece

High stumps, left from the winter 2012/2013, removed this season. 29.11.2013.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis apspriežas ar zālāju atjaunošanas veicējiem 29.11.2013. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, project manager, talks with subcontractors, performing grassland restoration works on 29.11.2013.
© I. Priedniece

2013. gada rudenī atjaunots zālājs. Skats no palienes uz Zariņu salu 29.11.2013.© I. Priedniece

Grassland, restored in autumn 2013. View from the floodplain to Zariņu sala on 29.11.2013.
© I. Priedniece

Zirgi barojas ar krūmu atvasēm, tādējādi kavējot to ataugšanu, 29.11.2013. © I. Priedniece

Horses grazing bush shoots, thus suppressing their regrowth, 29.11.2013.
© I. Priedniece

Zirgi barojas ar krūmu atvasēm, tādējādi kavējot to ataugšanu, 29.11.2013.© E. Račinskis

Horses grazing bush shoots, thus suppressing their regrowth, 29.11.2013.
© E. Račinskis