Last update: 17.05.2019

Photo - The 4th meeting of the steering group 04.12.2013

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis (LDF) stāsta par biotopu atjaunošanas pasākumiem. ©I. Priedniece

Edmunds Račinskis, project manager (LFN) talking about habitat restoration actions.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis (LDF) stāsta par biotopu atjaunošanas pasākumiem.©I. Priedniece

Edmunds Račinskis, project manager (LFN) talking about habitat restoration actions.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. ©I. Priedniece

Participants of the meeting.
© I. Priedniece

Rūta Abaja (VRI) stāsta par griezes biotopu modelēšanu.©I. Priedniece

Rūta Abaja (IES) tells about Corncrake habitat modeling.
© I. Priedniece

Ieva Goba (Elm media) informē par projekta audio-vizuālo materiālu tapšanas gaitu.©I. Priedniece

Ieva Goba (Elm Media) informs about preparation of audio-visual materials of the project.
© I. Priedniece

©I. Priedniece

Zaiga Brača (LFN) talking about the finances of the project.
© I. Priedniece