Last update: 17.05.2019

Photo - Experience exchange trip to grazing areas in Vidzeme on 30.-31.05.2013

Gunārs Ciglis stāsta par ganībām \'\'Sopuļos\'\'. © I. Priedniece

Gunārs Ciglis tells about grazing in ''Sopuļi''.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki iepazīstas ar ganībām Pededzes palienē. © I. Priedniece

Participants of the trip visit grazing area in Pededze floodplain.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki iepazīstas ar ganībām Pededzes palienē.© I. Priedniece

Participants of the trip visit grazing area in Pededze floodplain.
© I. Priedniece

Raksturīga Pededzes palienes ainava \'\'Sopuļos\'\'. © E. Račinskis

A landscape, characteristic for Pededze floodplain, in ''Sopuļi''.
© E. Račinskis

Vīru dzegužpuķes ganībās \'\'Sopuļos\'\'. © I. Priedniece

Early purple orchids Orchis mascula in the grazing area in ''Sopuļi''.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki iepazīstas ar ganībām \'\'Sopuļos\'\'. © I. Priedniece

Participants of the trip visit grazing area in ''Sopuļi''.
© I. Priedniece

Bioloģiski vērtīgs nokaltis ozols Pededzes palienē. © I. Priedniece

A biologically valuable dead oak in Pededze floodplain.
© I. Priedniece

Pededze. © I. Priedniece

Pededze river.
© I. Priedniece

Briežu dārza iežogojums. © E. Račinskis

Fencing of the deer garden.
© E. Račinskis

Zālājs briežu dārzā \'\'Silmalās\'\'.© I. Priedniece

Grassland in the deer garden in ''Silmalas''.
© I. Priedniece

Ieeja ganībās \'\'Lejas Rudzīšos – Zvejniekos\'\'. © I. Priedniece

Entrance into grazing are in ''Lejas Rudzīši – Zvejnieki''.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Andra Jegorova saimniecībā \'\'Lejas Rudzīši – Zvejnieki\'\'. © I. Priedniece

Participants of the trip in the farm ''Lejas Rudzīši – Zvejnieki'', owned by Andris Jegorovs.
© I. Priedniece

Ganāmpulks \'\'Lejas Rudzīšos – Zvejniekos\'\'. © I. Priedniece

 

Herd in ''Lejas Rudzīši – Zvejnieki''.
© I. Priedniece

 

Ganāmpulks \'\'Lejas Rudzīšos – Zvejniekos\'\'. © I. Priedniece

Herd in ''Lejas Rudzīši – Zvejnieki''.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki saimniecībā \'\'Lejas Rudzīši – Zvejnieki\'\'. © I. Priedniece

Participants of the trip in the farm ''Lejas Rudzīši – Zvejnieki''.
© I. Priedniece

Bruņcepuru dzegužpuķe saimniecībā \'\'Lejas Rudzīši – Zvejnieki\'\'. © I. Priedniece

Military orchid Orchis militaris in the farm ''Lejas Rudzīši – Zvejnieki''.
© I. Priedniece

Andris Jegorovs pie lopu piebarošanas vietas. © I. Priedniece

Andris Jegorovs at the feeding site of cattle.
© I. Priedniece

Parkveida pļava Valkas pagasta \'\'Marsos\'\'. © E. Račinskis

Wooded meadow in the farm ''Marsi'' of Valka parish.
© E. Račinskis

Lopu piebarošanas nojume \'\'Krastiņos\'\'. © I. Priedniece

Shelter for feeding of cattle in the farm ''Krastiņi''.
© I. Priedniece

\'\'Krastiņu\'\' saimnieks Tālis Lārmanis stāsta par ganāmpulka apsaimniekošanu. © I. Priedniece

The owner of ''Krastiņi'' Tālis Lārmanis tells about herd management.
© I. Priedniece

Ganāmpulks \'\'Krastiņos\'\'. © I. Priedniece

Herd in ''Krastiņi''.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki pie izcili veca ozola \'\'Krastiņos\'\'. © I. Priedniece

Participants of the trip at an extremely old oak in ''Krastiņi''.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki \'\'Krastiņos\'\'. © E. Račinskis

Participants of the trip in ''Krastiņi''.
© E. Račinskis

Brauciena dalībnieki iepazīstas ar ganību teritoriju \'\'Krastiņos\'\'. © I. Priedniece

Participants of the trip visit grazing area in ''Krastiņi''.
© I. Priedniece

\'\'Krastiņu\'\' saimnieks Tālis Lārmanis. © I. Priedniece

Benita Štrausa and the owner of ''Krastiņi'' Tālis Lārmanis.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki aplūko uz ozola atzīmēto šī pavasara palu līmeni \'\'Vekšos\'\'. © I. Priedniece

Participants of the trip look at marked level of the floods of this spring on the oak bark in ''Vekši''.
© I. Priedniece

\'\'Vekšu\'\' saimniece Sanita Āboliņa stāsta par ganību apsaimniekošanu. © I. Priedniece

Sanita Āboliņa, the owner of farm ''Vekši'' tells about management of grazing grounds.
© I. Priedniece

Raksturīgā \'\'Vekšu\'\' ainava – Gaujas veidots nelīdzens reljefs un pļavās augoši veci ozoli. © I. Priedniece

Characteristic landscape of ''Vekši'' – uneven relief, created by Gauja river, and old oaks in meadows.
© I. Priedniece

Ganību dzīvnieki \'\'Vekšos\'\'. © I. Priedniece

Grazing animals in ''Vekši''.
© I. Priedniece

Ganāmpulka piebarošanas un ķeršanas vieta \'\'Vekšos\'\'. © I. Priedniece

A site for feeding and catching of cattle in ''Vekši''.
© I. Priedniece