Last update: 17.05.2019

Photo - Spring floods 2013

Palu sākumā applūstošais ceļš uz Berezovkas tiltu 17.04.2013. © E. Račinskis

The road to the bridge over Berezovka river during beginning of floods, 17.04.2013.
© E. Račinskis

Turpat – Daugavas ūdeņiem strauji piepildot Dvietes palieni, tika izskaloti ceļi 17.04.2013. © E. Račinskis

The same site; roads were damaged by Daugava waters, rapidly filling Dviete floodplain, 17.04.2013.
© E. Račinskis

Dvietes paliene strauji applūst – caurteka zem Dvietes-Ilūkstes ceļa 18.04.2013.© E. Račinskis

Dviete floodplain flooding rapidly – culvert under the Dviete-Ilūkste road on 18.04.2013.
© E. Račinskis

Dvietes paliene strauji applūst – caurteka zem Dvietes-Ilūkstes ceļa 18.04.2013.© E. Račinskis

Dviete floodplain flooding rapidly – culvert under the Dviete-Ilūkste road on 18.04.2013.
© E. Račinskis

Skats no Dvietes tilta – Daugavas ūdeņi strauji piepilda palieni pretēji Dvietes tecējumam 18.04.2013. © E. Račinskis

A view from the Dviete bridge – Daugava waters rapidly fill the floodplain contrariwise Dviete river stream on 18.04.2013.
© E. Račinskis

Skats no Dvietes tilta – Daugavas ūdeņi strauji piepilda palieni pretēji Dvietes tecējumam 18.04.2013. © E. Račinskis

A view from the Dviete bridge – Daugava waters rapidly fill the floodplain contrariwise Dviete river stream on 18.04.2013.
© E. Račinskis

Dvietes paliene pie Daugavas, kurā vēl iet ledus 18.04.2013. © E. Račinskis

Dviete floodplain near Daugava river, where ice is still drifting, 18.04.2013.
© E. Račinskis

Applūdušais ceļš uz Berezovkas tiltu nākamajā dienā 18.04.2013. © E. Račinskis

The flooded road to the bridge over Berezovka river on the next day, 18.04.2013.
© E. Račinskis

Izskalots ceļš Putnu salā 18.04.2013. © E. Račinskis

Damaged road in Putnu sala on 18.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas 19.04.2013.© E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas – skats no Bebrenes-Dvietes tilta puses 19.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala – a view from the side of Bebrene-Dviete bridge on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Applūdušais Bebrenes-Dvietes ceļš pie Viesītes 19.04.2013. © E. Račinskis

Flooded Bebrene-Dviete road at Viesīte river on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Applūdušais Bebrenes-Dvietes ceļš pie Viesītes 19.04.2013. © E. Račinskis

Flooded Bebrene-Dviete road at Viesīte river on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Skats uz Putnu salu pāri palienei no ziemeļu krasta 19.04.2013. © E. Račinskis

A view to Putnu sala over the floodplain from the northern bank of Dviete on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Applūdis ceļš pie Zariņu salas 19.04.2013. © E. Račinskis

Flooded road at Zariņu sala on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Applūdusi ozolu audze un parkveida pļava pie Zariņu salas 19.04.2013. © E. Račinskis

Flooded oak grove and wooded meadow at Zariņu sala on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Plaši applūdušais Skuķu ezers 19.04.2013. © E. Račinskis

Widely flooded Skuķu lake on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Plaši applūdušais Skuķu ezers 19.04.2013. © E. Račinskis

Widely flooded Skuķu lake on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene starp Skuķu un Dvietes ezeru 19.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain between Skuķu and Dviete lakes on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Dvietes un Ilūkstes palienes, skats Līksnas virzienā 19.04.2013. © E. Račinskis

Floodplains of Dviete and Ilūkste rivers, view to the direction of Līksna on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Plaši applūdusī Dvietes paliene pie Dvietes 19.04.2013. © E. Račinskis

Flooded Dviete floodplain near Dviete village on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Skats uz Dvietes baznīcu no palienes puses 19.04.2013. © E. Račinskis

A view to Dviete church from the floodplain on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Kaspars Goba filmē Dvietes palieni 19.04.2013. © E. Račinskis

Kaspars Goba filming Dviete floodplain on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Sala palienē - veca mājvieta pie Ilūkstes upes 19.04.2013. © E. Račinskis

An island in the floodplain – old abiding place at Ilūkste river on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Salas palienē – mājas starp Ilūksti un Daugavu 19.04.2013. © E. Račinskis

An island in the floodplain – a farm between Ilūkste and Daugava rivers on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Salas palienē – mājas starp Ilūksti un Daugavu 19.04.2013. © E. Račinskis

An island in the floodplain – a farm between Ilūkste and Daugava rivers on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Salas palienē – mājas starp Ilūksti un Daugavu 19.04.2013. © E. Račinskis

An island in the floodplain – a farm between Ilūkste and Daugava rivers on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Berezovkas tilts 19.04.2013. © E. Račinskis

The bridge over Berezovka on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Zariņu sala no palienes puses 19.04.2013. © E. Račinskis

A view to Zariņu sala from the floodplain on 19.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas 20.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala on 20.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas 20.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala on 20.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas 20.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala on 20.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas 20.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala on 20.04.2013.
© E. Račinskis

Paliene pie Putnu salas 20.04.2013. © E. Račinskis

Floodplain at Putnu sala on 20.04.2013.
© E. Račinskis

Ceļš gar palieni uz Putnu salu 25.04.2013. © I. Priedniece

A road along the floodplain at Putnu sala on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Tilts pār Dvieti pie Dvietes ciema 25.04.2013. © I. Priedniece

Dviete bridge at Dviete village on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz Berezovkas tiltu 25.04.2013. © I. Priedniece

A view to Berezovka bridge on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz Berezovkas tiltu 25.04.2013. © I. Priedniece

A view to Berezovka bridge on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz Berezovkas tiltu 25.04.2013. © Z. Brača

A view to Berezovka bridge on 25.04.2013.
© Z. Brača

Dvietes – Ilūkstes ceļš pie Timšāniem (ārpus dabas parka) 25.04.2013. © Z. Brača

Dvietes – Ilūkste road at Timšāni (outside the nature park) on 25.04.2013.
© Z. Brača

Piemiņas vieta pie Dvietes – Ilūkstes ceļa 25.04.2013. © I. Priedniece

A memorial at Dviete – Ilūkste road on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no platformas Putnu salā uz R-ZR 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the outlook platform in Putnu sala to the west - north-west on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no platformas Putnu salā uz Z 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the outlook platform in Putnu sala to the north on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no platformas Putnu salā uz ZA 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the outlook platform in Putnu sala to the north-east on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no platformas Putnu salā uz Z-ZR 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the outlook platform in Putnu sala to the north - north-west on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa uz Z 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the bird watching tower to the north on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa uz Z-ZA 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the bird watching tower to the north - north-east on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa uz ZA-A 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the bird watching tower to the north-east - east on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa uz ZA 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the bird watching tower to the north-east on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa uz A 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the bird watching tower to the east on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Tilts pār Dvietes upi pie Bebrenes 25.04.2013. © I. Priedniece

The bridge over Dviete at Bebrene on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz ZR no tilta pār Dvietes upi pie Bebrenes 25.04.2013. © I. Priedniece

A view to the north-west from the bridge over Dviete at Bebrene on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz DA no tilta pār Dvietes upi pie Bebrenes 25.04.2013. © I. Priedniece

A view to the south-east from the bridge over Dviete at Bebrene on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats no tilta pār Dvietes upi pie Bebrenes uz Putnu salu 25.04.2013. © I. Priedniece

A view from the bridge over Dviete at Bebrene to Putnu sala on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz Dvietes palieni pie Aizupes 25.04.2013. © I. Priedniece

A view to the Dviete floodplain near Aizupe on 25.04.2013.
© I. Priedniece

Skats uz Dvietes palieni pie Aizupes 25.04.2013. © I. Priedniece

A view to the Dviete floodplain near Aizupe on 25.04.2013.
© I. Priedniece