Last update: 17.05.2019

Photo - Opening of outlook platform on 14.11.2012.

Skatu platforma 14.11.2012. © I. Priedniece

Outlook platform on 14.11.2012.
© I. Priedniece

Platformas kāpnes pirms atklāšanas pasākuma. © I. Priedniece

Stairs of the platform before the opening event.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki pulcējas pie \'Gulbjiem\'. © I. Priedniece

Participants gather at 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki. © I. Priedniece

Participants of the event.
© I. Priedniece

LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis izsaka pateicību zemes īpašniecei Albīnei Riņķei. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, manager of the LIFE+ project, thanks Albīne Riņķe, the land owner.
© I. Priedniece

Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans Rāzna un platformas būvnieki Juris Segliņš un Gints Apīnis. © I. Priedniece

Stefans Rāzna, chairman of Ilūkste municipality and constructors of the platform Juris Segliņš and Gints Apīnis.
© I. Priedniece

Lentas pārgriešana. © I. Priedniece

Cutting the ribbon.
© I. Priedniece

Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans Rāzna un zemes īpašniece Albīne Riņķe vēro ainavu no platformas. © I. Priedniece

Stefans Rāzna, chairman of Ilūkste municipality, and Albīne Riņķe, the land owner, taking a look from the platform.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki skatu platformā. © I. Priedniece

Participants of the event in the new-opened platform.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki skatu platformā. © I. Priedniece

Participants of the event in the new-opened platform.
© I. Priedniece

Skats no platformas uz Dvietes palieni. © I. Priedniece

A view from the platform to Dviete floodplain.
© I. Priedniece

LIFE+ projekta vietējā koordinatore Benita Štrausa, projekta vadītājs Edmunds Račinskis un Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans Rāzna vēro palienes ainavu. © I. Priedniece

Benita Štrausa, local co-ordinator of the LIFE+ project, Edmunds Račinskis, manager of the project, and Stefans Rāzna, chairman of Ilūkste municipality, looking at Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Vides klases nodarbības dalībnieki klausās Gunāra Pētersona (LLU) stāstījumu par sikspārņiem. © I. Priedniece

Participants of the event, listening the lecture about bats, presented by Gunārs Pētersons (Latvian University of Agriculture).
© I. Priedniece

Gunārs Pētersons (LLU) stāsta par sikspārņiem ziemā. © I. Priedniece

Gunārs Pētersons (Latvian University of Agriculture) talking about bat hibernation.
© I. Priedniece